Text och länk om grundkraven traditionell träning ställer på elever: wude, etik, respekt och ett gott hjärta

Hej. Här kommer vi att gå in på begreppet wude, kampkonstetik, och haoxin, "ett gott hjärta", som båda är grundkrav inom äkta traditioner inom både qigong, meditation och kampkonster. Äkta lärare inom de gamla traditionerna brukar aldrig lära ut det fulla materialet till en elev om han eller hon inte har båda två. Men innan texten vi kommer att lägga upp här så rekommenderar vi den här länken som ger ett mycket bra intro.

http://wuyuan.de/en/wude/index.html

Och här ett intressant clip med intervju med Mark Salzman, författare till den mycket kända boken Iron and Silk (Svärd och siden, finns på svenska). Här beskriver Salzman när och hur han fick insikten om att hans första kung fu-lärare verkligen inte kunde det han påstod. Salzman reste senare till Kina efter examen i kinesiska, och kom där att bli lärjunge till legenden Pan Qingfu och tränade både Yttre och Inre stilar.

http://www.youtube.com/watch?v=i80Um95RxKw&NR=1