Taoismens begrepp ziran, "naturligt", och hur det kan användas i vardagen

Hej. Välkommen hit. Detta är en fördjupningstext om den kinesiska andliga traditionen som kallas Taoismen (egentligen Daoism; i Kina Daojia). Vill du få full nytta av den här texten rekommenderar vi att du först läser Taoismen – bastext, där du hittar bakgrundsinformation och grundfakta som gör den här texten lättare att förstå. Du kan även hitta flera andra fördjupningstexter när du väl är klar med bastexten i sig. Om du hamnat i den här texten för att du är intresserad av meditation och andlig träning så rekommenderar vi absolut att du först läser Traditionell meditation – bastext och översikt innan du går vidare med texten om Taoismen, och sedan denna.

Taoismen är en av världens nu äldsta andliga traditioner, och den har existerat i en obruten linje i tretusen år eller mer. Vi på Levande Stillhet ingår i två taoistiska traditionslinjer som är aktiva och levande i Kina just nu, och tränar även litegrand för en tredje lärare som ingår i en tredje sådan linje. Det är stor skillnad på den nu levande Taoismen och på att bara läsa taoistiska texter som översatts av västerlänningar här i Väst – men du hittar mer information om hela den förklaringen i bastexten om Taoismen, så vi hoppar över den här.

Detta är en fördjupning och essä över ziran, som är ett grundläggande begrepp inom Taoismen. I Väst har det ofta översatts till ”enligt naturen”, vilket sedan blivit missförstått till att måla upp något slags utopiskt ideal där alla lever ett enkelt liv i naturen och lever på det marken har att ge och så vidare. Den faktiska översättningen är ”naturligt”, vilket för dem innebär att man – som naturen gör – tillåter förändring att ske utan att vare sig knuffa på den eller tvinga undan den. Naturligt, som en flod rinner, som träd växer, som säsongerna skiftar. Begreppet ziran går igen i både taoistisk träning och synsätt och i faktiska träningsätt när man tränar, och i allt arbetet med bianhua, förändring, och alla meditations-, qigong-, och kampkonstteknikerna som de använder för detta. En del taoister i Kina skriver till och med ofta ziran som synonym för Dao, Vägen, summan av allting som Taoismen tar sitt namn från, vilket givetvis gör att deras redan svåröversättbara texter blir ännu svårare att förstå om man inte har långvarig och djupgående träning inom genuina taoistiska traditionslinjer själv.

Vad innebär då att tillåta förändring att ske naturligt? Vårt samhälle är mycket bra på att knuffa förändring, på att tvinga den, hela tiden hålla igång den, hela tiden utveckla och få saker att ske, nu, nu, omedelbart, om ingenting händer så är någonting fel, man är trendigare om det händer nåt, vad som helst, men det får inte stå still, det får inte – var inte det min mobiltelefon? - ja, hörde du, det var min nya ringsignal...och så vidare och så vidare. I taoistisk träning räknar man detta som hyperaktiv yang, det vill säga en sjuklig obalans till att hela tiden vara aktiv, något utövare av äkta kinesisk medicin lätt kan diagnostisera i de flesta västerlänningar idag. Den intressanta paradoxen är att den diagnosen inte har någonting att göra med att faktiskt vara aktiv, utan mest framstå som om man är det. Aktivitet gör någonting, förändrar någonting eller skapar någonting. Vårt rännande som myror i en myrstack mest ser aktivt ut. Mycket lite händer. Men allt springande och poserande kostar stora mängder energi, vilket kommer att göra vår hälsa svagare och ge oss mindre energi att faktiskt leva det enda livet vi har.

Ziran är förändring som bara sker. Ett tillstånd flödar över otvunget i ett annat; en säsong skiftar naturligt och flytande in i nästa. De tillfällen i vårt liv som faktiskt har ziran brukar vi inte tänka på just därför att förändringen skedde så flytande och enkelt. Ziran är när förändring sker naturligt, utan dramatik och utan hack. Taoistisk träning är inriktad på att sakta programmera om ens själva väsen till att fungera på det här sättet, vilket sakta gör att ens liv börjar fungera mer naturligt.

Taoismens stora fokus är förändring. Det kallas bianhua eller yi, som i Yijing (”I Ching” - Förändringarnas Bok) beroende på vilken sorts förändring de talar om. Hela Taoismens fokus är på att förstå vad förändring är och hur den sker så att man sakta börjar röra sig mer med den, naturligt, ziran. Alternativet till detta är vad vi människor gör större delen av tiden; vi slåss mot förändring, vi kämpar mot den, vi baxar och boxas och bänder förändring för att försöka forma den till vad vårt ego vill. Problemet är förstås att både universum och vårt liv och naturen själv är större än vårt ego; vårt lilla baxande och våra svordomar och tårar påverkar sällan situationen så mycket annat än att göra den värre. Taoismen föreslår att det ofta ger bättre resultat att vara vaken, avslappnad och närvarande så att man fattar vettiga beslut som kanske gör att förändringen rör sig i en bättre riktning eller, åtminstone, kanske inte blir lika skadlig som den skulle ha varit om man aldrig sett den till att börja med. Det finns konkret träningsmaterial inom nu levande taoistiska traditioner som arbetar med allt detta för utövaren under decennier, och där man använder sitt eget liv för att hela tiden fördjupa sin förståelse av vad förändring kan vara...och varför en mångtusenårig tradition pratar så mycket om fördelarna med ziran, att naturligt låta förändringen ske.

Däremot innebär detta aldrig passivitet. Det är ännu en av översättningsgrodorna som har uppstått inom det man kallar Filosofisk Taoism, Taoism baserad på att människor läst västerländska översättningar av de klassiska texterna och blivit förtjusta i filosofin och synsättena bakom. I verkligheten så är Taoismen en extremt aktiv och vaken tradition. Passivitet hör inte hemma i deras träning, utan anses vara en blockering som utövaren kanske borde börja titta närmare på och sakta göra sig fri från. Synsättet i levande Taoismen är aktiv väntan i de fall då man behöver vänta och låta en förändring ske. Man tillåter den att vara ziran, men det är inte samma sak som att man tar en passiv, inaktiv roll; själv är man vaken hela tiden, närvarande, ser förändringen ske men väljer medvetet att låta bli att ändra den. Detta är den egentliga förklaringen på termen wu wei, som (också felaktigt) brukar översättas till ”icke-göra” i västerländska texter. Bara personens närvaro som del av förändringen kommer att påverka den ändå, och den här sortens aktiva, vakna väntan kommer att påverka det i en mer positiv riktning. Detta synsätt har idag ”upptäckts” upp av kvantfysikens utövare i form av Heisenbergs Osäkerhetsprincip. Ett av de klassiska ordspråken om wu wei är att låta bli att knuffa floden – den rinner av sig själv vad du än gör.

Och medan vi nu talar om detta kan det vara värt att tillägga att ibland så är naturlig förändring att man lägger sig i till 100%. Tanken inom träningen är att sakta bli fri nog på alla nivåer för att kunna röra sig fritt med förändring, vilket innebär hela vägen från yinsidans aktiva väntan till yangsidans fulla men avslappnade engagemang. I vissa situationer är det naturliga att man agerar aktivt och snabbt, i andra inte. En flod kan flöda i mil och ibland flöda långsammare, ibland snabbare; ibland genom platåer och bli vattenfall, ibland hoppa och studsa gladlynt bland klipporna. Ziran är det naturliga skiftet: så fort man förutsätter att det är på ett visst sätt projicerar man samtidigt sitt egos förprogrammerade åsikter på vad något naturligt är. Förändring är både yin och yang, och förmågan att skifta mellan dem.

Inom taoistisk träning fysikaliserar man alltid detta. Det innebär att det alltid lärs ut tillsammans med fysiska träningstekniker som manifesterar de olika träningsbegreppen, både i form av sittande meditation och qigong men också i form av partnerövningar och kampkonster. Den taoistiska kamp- och meditationsstilen Baguazhang använder till exempel medvetet partnerövningen roushou som ett av sina verktyg för att lära ut hur förändring fungerar i mikrokosmos, för att på så sätt göra det lättare för utövaren att förstå det både i sig själv och i världen man rör sig genom, makrokosmos. Du kan läsa en hel lång text om Baguazhang i den här sektionen, likaväl som hitta en kortare översiktstext med video om Baguazhang om du vill ha en introduktion. Du kan se ett videoklipp på avancerad roushou i slutet av den här texten. Fysikaliseringen är otroligt viktig; utan den förblir ziran en idé, en tankekonstrukt, en mental bild som kanske eller kanske inte har koppling till verkligheten omkring dig. Teknikerna för att arbeta med förändring och ziran fysiskt är många och precisa, och de lärs sakta in under decennier av träning, och fördjupas medan utövarens förståelse för ziran och förändring på rent energimässiga nivåer fördjupas samtidigt.

Ju mer man börjar förstå av förändring desto mer rör man sig mot att bli intresserad av positiv förändring, att själv bli en positivare faktor som rör sig genom livet. Vi kommer att täcka detta mer i texter som talar om balans sett från taoistisk träning längre fram. Du hittar en annan text länkad till detta som heter Positiv Ekologi i sektionen om NLP i sidomenyn.

Taoismen är en nu levande, uråldrig andlig tradition som har enormt stark kapacitet att läka och balansera båda våra liv och världen vi en kort tid lever i. Deras synsätt på att låta saker ske naturligt, utan att hela tiden pressa dem eller tvinga dem är en som vi skulle behöva lära oss i Väst. Mängden utbrändhet skulle minska, mängden olyckliga människor skulle minska, och vi skulle börja använda våra resurser och vår ofantligt lyxiga tillvaro till mer glädje för oss själva och mer nytta för andra. Vill du, så börja själv överväga litegrand då och då om du tvingar din vardag eller ditt liv. Kanske kan du testa att ibland låta bli att göra det, och bara börja fundera över vad det kan innebära att vaket tillåta förändring att ske utan att hela tiden behöva vara överaktiv eller försöka knuffa floden. Det kan vara värt en tanke. Livet förändras, vare sig du vill det eller ej. Det kan vara lättare att låta det utvecklas och ske naturligt, och se hur mycket positivt som kan födas ur att låta saker och ting ha sin naturliga odramatiska gång.

Lycka till.


Avancerad partnerträning från Baguazhang, roushou:

http://www.youtube.com/watch?v=LW_1p3p3jcU