Vad är Taoismen?

En av de äldsta nu existerande andliga traditionerna på jordklotet, och en som har gått i en oavbruten linje i mer än fyratusen år. Ingen vet exakt hur gammal den här. Den har sin födelseplats i Kina, där den sägs ha uppstått vid Kunlunbergen som är bergskedjan som sedan går vidare till Tibet och blir Himalaya. Kärnan i Tibetansk buddhism, Dzogchen, tros ha uppstått i samma område.

Det finns olika sorters Taoism. Den enda som brukar vara känd här i Väst är det som blivit känt som ”filosofisk” Taoism, vilket verkar innebära att en person tycker om filosofin inom Taoismen men inte har minsta aning om alla träningsteknikerna som utgör den verkliga traditionen i Kina. Det är ofta folk som tänker mycket och som tilltalas av renheten och tankesättet inom taoistiska texter som Daodejing (”Tao Te Ching”) eller Yijing (”I Ching”). Filosofisk Taoism började bli populär under hippie-eran i USA, och har framförallt sin rot inom akademika, intelligentsia och New Age.

Den andra är Daojiao, ”religiös Taoism” eller ”folkloristisk Taoism”. Detta är den vanliga folkreligionen i Kina, framförallt ute på landsbygden. Det är här man hittar det taoistiska prästerskapet som utför riter för födsel, bröllop och begravningar. Religiös Taoism har mängder med smågudar som alla har sin roll i hemmet och i samhället – vad de gamla romarna kallade lares, husgudarna som skyddar hem och härd och din familj. Ett tecken på att det är Religiös Taoism som diskuteras är att det finns många olika himlar som var och en har sina ansvariga och olika lager av byråkrati, bilder som egentligen är influenser från Konfucianismen på Taoism, och som har mycket lite att göra med hur Klassisk Taoism och dess utövare ser på världen.

Taoismen vi ska diskutera här kan vi kalla Klassisk Taoism. Den kinesiska frasen är Daojia. Detta är kärnan i Taoismen. Den gömmer sig ofta inom den Religiösa Taoismen i både Kina, Taiwan, Hong Kong och utomlands. Det är i den som själva kärnan av träning och tekniker finns som är Taoismens hjärta. Klassisk Taoism går att hitta hos eremiter i bergen likaväl som dold hos utövande taoister i världens alla myllrande storstäder. Det är sällan som äkta utövare av den här delen av traditionen väljer att synas utåt; de brukar vara tystlåtna om sin kunskap och bara själva fördjupa sin träning på egen hand. Endast i ett fåtal fall tar de elever.