Taoismen – en kort introduktionstext till en av världens äldsta levande andliga traditioner

Hej. Välkommen hit. Det här är den första introduktionstexten om Taoismen. Vi kommer att lägga upp flera om Taoismen längre fram, då vi själva ingår i två taoistiska traditionslinjer när det gäller qigong och meditation. Taoismen är den äldsta och mest kompletta qigongtraditionen i Kina, och en av världens äldsta levande system för andlig träning. I den här texten kommer vi helt enkelt att börja från början: vad är Taoismen? Vad är basprinciperna i den? Varför har så lite av den genuina kunskapen inom den spridits till Väst? Och vilka är de klassiska texterna, och varför är översättningarna av dem så ofullständiga här?

Vi kan använda ett av mer kända citaten ur en taoistisk text: ”En tusenmilaresa börjar med ett steg”. Vi ska återkomma till det citatet längre fram när vi förklarar koderna som taoistiska texter är skrivna med, men just nu är det bara för att hjälpa oss påbörja vår resa. Taoismen är en nu levande, uråldrig andlig tradition som har enormt stark kapacitet att både läka och balansera våra liv och världen omkring oss. Kom. Dags att ta ett första steg på Vägen.