Kort översikt över Tai Chi, med länkar och video, skrivet för Fightermag.se

De Inre Stilarna: Tai Chi – Taiji - Taijiquan

OBS, NYHET: Tänk på att vi lagt upp en separat sektion för push handsträning i Taiji och de Inre Stilarna under samma sektion som den här texten. Du hittar nu även en helt separat sektion tillägnad Chen Tai Chi, den äldsta formen av Taiji.

De Inre Stilarna är samlingsnamnet för en grupp kampstilar som alla har gemensamma träningsprinciper, synsätt och träningsuppbyggnad. De är kinesiska, och det som skiljer dem från många andra kampstilar är deras precisa träning i hur man använder energi, qi [tchi], och sinne, yi [i], för att förstärka både utövarens egen hälsa och effekten i en kampsituation. Den här texten kommer att handla om det som är känt som Tai Chi här, stilen som på grund av att den är lättillgänglig för vanliga människor för att förbättra deras hälsa har blivit den av de Inre Stilarna som vattnats ur mest.

Tai Chi heter egentligen Taijiquan, till engelska översatt med Great Ultimate Boxing. Taiji är en term tagen från Taoistisk träning, och den representerar när yin och yang står i perfekt balans – något som är omöjligt att göra, men tanken är att man sakta ska sträva mot att få yin och yang i allt bättre balans i sig själv, sitt liv, sin hälsa, och i själva träningen, med begreppet taiji som ideal. Ingen vet när stilen skapades. De tidigaste bevisen kommer från Chenfamiljen på 1600-talet, vars Taiji är den äldsta man känner till. Det verkar som om deras hemby Chenjiagou fick besök av en eller flera resenärer som förde med sig kunskaper om de Inre Stilarna, vilket Chenfamiljen då lade in i den kung fu som de själva tränade. Ur den syntesen skapades Chen Taiji. Hos Chenfamiljen tränade på 1700-talet en man som hette Yang Luchan. Vissa säger att han var slav från början, andra spion; vilken sanningen än är så visade han sig vara enormt skicklig på att lära sig Tai Chi, och efter att först ha myglat sig in i klasserna blev han sedan en av de skickligaste själv, och tränade hos Chenfamiljen i 18 år. Det är från honom den mest kända Tai Chin idag kommer, Yang Tai Chi. På 1950-talet började den kinesiska regimen att skapa ”förenklade former” som skulle vara snabbare och lättare att lära ut för att på så sätt kunna spridas till fler. De klippte i den gamla träningen och skapade flera förenklade former som helt saknar kunskapen den gamla Tai Chin hade. Den mest spridda av dessa brukar kallas 24-formen, eller Beijing 24 step Tai Chi.

Chen Taiji och Yang Taiji är de vanligaste versionerna av stilen. Träningssätten inom dem skiljer sig en del, men följer samma principer som de andra Inre Stilarna. I Chen Taiji börjar man träna basövningar och stående meditation, för att sedan gå över till att göra den unika träningen som kallas chanzijing, silk reeling energy (se video nedan), som är själva roten till alla applikationer och all kraft i Chen Taiji. Yangstilen började klassiskt sett med mer stående meditation, och använder en annan sorts spiralkraft i sina rörelser, något som kallas chouzijing, pulling silk energy. Yangstilen har tyvärr ofta vattnats ur så mycket att få snabba former finns kvar, utan bara de långsamma. De långsamma formerna är kritiskt viktiga, då det är i dem eleven lär sig inre form och alla kopplingar och tekniker som ingår i Inre Stilar. Men sedan ska man också kunna utföra rörelserna snabbt och mjukt och med kraft om man tränar för kampkonst, något som många stilar och lärare helt har förlorat i Yang Taiji. En av de tidiga lärarna i Yangstilen, Yang Banhou, som tränade det man kallar Gammal Yangstil, var känd för att kunna göra den långa formen (108 positioner, tar i allmänhet 45 minuter i halvlångsam hastighet) – på två minuter, fullt hopkopplad och med full kraft. Du kan se den långsamma versionen av detta nedan.

Som alla Inre Stilar inkluderar äkta Taiji slag, kast, lås, låga sparkar, benlås, armbågar, skallningar, rivningar, manipulation av bindväv, energi och leder hos motståndaren, använding av axlar som vapen, underarmar och så vidare. Hela kroppen är ett vapen, hela motståndaren är en måltavla. Taiji som stil specialiserar sig på att vara yin, vilket innebär ett fokus på att lyssna på motståndarens energi och först neutralisera den innan man attackerar tillbaka. Att slåss mot Taiji med hög kvalitet ska vara som att slå ner i havet, eller att slå in i ett moln; du känner att det finns där, du får inte tag på det, och du är omringad. Sedan blir du träffad innan du vet vad som hände. Taiji har, precis som de andra Inre Stilar, ett huvudsakligt fokus på att använda energi och sinne som vapen inuti de fysiska rörelserna – mjukvara istället för hårdvara. Mjukvaran syns inte utanpå, vilket gör att många inte förstår vilken enorm kraft de Inre Stilarna har. Du kan läsa mer om detta i länkarna och texterna nedan. Tyvärr kan de flesta lärare i Väst inte detta, utan lär bara ut Taiji som en långsam version av Yttre Stil, med olika applikationer för varje rörelse. Taiji i sin gamla, kompletta form fungerar inte så, men det är få som känner till detta i Väst. Om ditt huvudsakliga intresse är funktionell kampkonst är Taiji ingen bra plats att starta på. Äkta Taiji tar många år innan den fungerar som effektiv kampkonst. Letar du efter hälsoträning, för att göra dig mjukare och lugnare, så är Taiji ett bra val. Letar du efter funktionell kampkonst snabbare, men ändå Inre Stil, leta efter en skicklig lärare i Xingyiquan (se texten om Xingyiquan).

Det svåraste med Inre Stilar i Väst är att hitta kunniga lärare. Är du seriöst intresserad, lägg hellre lång tid på att leta lärare istället för att lära in fel redan från början. Är det dessutom energiträning inblandad, tänk på att om du får lära dig den fel eller tränar den fel så kan det också ge skador på ditt system och din hälsa. Så lägg hellre lång tid på att leta riktigt skicklig lärare – du får igen det tusenfalt under resten av ditt liv.

© Daniel Skyle 2008Länkar för vidare läsning:

http://www.levandestillhet.se/inre_stilarna

http://www.levandestillhet.se/traditionell_tai_chi

http://www.levandestillhet.se/artiklar/push_hands

http://www.levandestillhet.se/levande_stillhet_wikipedia_skadorhttp://www.freewebs.com/lineofintent/

Sajten till läraren och författaren Alex Kozma, som också har skrivit flera mycket bra böcker om de Inre Stilarna och deras träning i deras gamla version. Lärare i Xingyi, Baguazhang, Taiji, Pentjak Silat och tibetanska kampkonster.Video:

Chen Yunsan, arvtagare till gammal Tai Chi som lärdes ut i den Förbjudna Staden i Peking. Lärare till Alex Kozma. Visar snabbform och applikationer:

http://www.youtube.com/watch?v=_HVDQxOzInwIntervju med Bruce Frantzis, där han sedan visar korta sektioner ur både Wu Tai Chi, Gammal Yang Tai Chi, och Chen Tai Chi:

http://www.youtube.com/watch?v=9bvV7J4rpDIChen Taiji (den äldsta Taijin) med en av världens mest kända Chenmästare, Chen Zhenglei. Här den gamla snabbformen som var den första man lärde sig inom Chen Taiji förr i tiden:

http://www.youtube.com/watch?v=oRAv85s3OZkLångsamform från Ny Yangstil Tai Chi (den vanligaste långa formen med 108 rörelser från Yang Chengfu), här med Jesse Tsao:

http://www.youtube.com/watch?v=9CublGw4BN8Mycket gammal Tai Chimästare, Wu Tunan (1885-1988), som tränade Wustil i Tai Chi direkt för Wu Jianquan, en av grundarna av stilen, och tränade Yangstil för en av de skickligaste i Yang-familjen, Yang Shaohou. Här visar Wustil, vid en ålder av nästan 100 år:

http://www.youtube.com/watch?v=0QRj4aqLsu8Gammalt clip på Dong Yingjie (1898-1961), som tränade för grundaren av den Nya Yangstilen, Yang Chengfu, i tjugo år. Här visande långsamform:

http://www.youtube.com/watch?v=g8ydIbWD_sQ&feature=relatedhttp://www.emptyflower.com/xingyiquan/index.html

Emptyflower är nätets mest kända Xingyisida, men stora mängder information, videos, artiklar och både forum och videoforum för Inre Stilar i allmänhet. Ett fynd för alla som är intresserade av Inre Stilar.http://www.youtube.com/watch?v=8KS_VZm4QWs

Video på en av mästarna i Chenstilen, Chen Zhenglei, där han visar grundläggande fysisk fajing - hur man använder slag och olika delar av kroppen för att projicera kraft för självförsvar i Taiji.http://uk.youtube.com/watch?v=Wk0PCIAxD1c&feature=channel_page

Bruce Frantzis med grundläggande information om de olika energierna som får Taiji att fungera som kampstil. Det han talar om i videon är baskunskaper i alla mer genuina traditionslinjer av Taiji som faktiskt verkligen fungerar som kampkonst; det samma gäller inom både äkta Baguazhang och Xingyi.http://www.youtube.com/watch?v=WrAczAE66w0&feature=related

Mycket kort clip av Chen Taijilegenden Chen Zhaokui, farbror till mästarna Chen Xiaowang och Chen Zhenglei. Chen Zhaokui ingår i Levande Stillhets egen traditionslinje via Ma Baoguo och Wang Changhai, där den sistnämnde tränade direkt för Chen Zhaokui.http://www.youtube.com/watch?v=1kl_SL19nKs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=X06JcEbgNx4

Video med Du Yuzi, elev till Chen Yanxi som var far till Chen Fake, en av de mest kända Chemästarna i de gångna generationerna. Gammal träning, klassisk sådan, på hög nivå. Här från 1975. Den andra videon är en längre version av den första.http://www.youtube.com/watch?v=2Wu65l42Xc0

Wudang Tai Chi med Ian Cameron från Edinburgh (se intervju i Artiklar från Svenska Fighter). Wudang är inte "wudang Tai Chi" utan har fått det som ett sammansatt namn av de som tog stilen till Väst. Det är en gren av Wu Tai Chi. Ian Cameron har tränat i snart fyrtio år.http://www.youtube.com/watch?feature=channel_page&v=X6bXaXXWtJI

http://www.youtube.com/watch?v=vm8mD9wyxbo&feature=related

Två videos från den mer stridsinriktade och effektiva grenen av Taiji från Yang Chengfus bror, Yang Shaohou. Shahous linje är mycket ovanlig att hitta, men är känd för att vara bland de få som fortfarande gör Yang Taiji som kampkonst. De lär i allmänhet ut xiaojia-set, det vill säga "small circle Taiji", till skillnad från de stora, dajia-seten, som är de mest spridda inom Taiji i världen idag. Här först fri push hands med Liu Xiwen, sedan en form med Zhang Fu.http://www.youtube.com/watch?v=Hyl8mg4Pg6o&feature=related

Visning av kraft i Tai Chi som kampkonst, av nuvarande traditionsbäraren Chen Xiaowang från Chen-stilen i Tai Chi.Tingjing, "listening-energy", finns även i en del andra stilar som är Yttre/Inre. De Inre Stilarna har mer systematik och precision i att bygga upp förmågan att lyssna, men du kan här se Michail Ryabko från Systema och Steve Benitez från Silat visa listening-energy på toppnivå mot kniv.

http://www.youtube.com/watch?v=tFVEnskNTRc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Sr3rYrRcNQoTaiji- och Inre Stilarmästaren Chen Yunsan, från Taiwan, lärare till Alex Kozma. Även mästare i Xingyi, Bagua och traditionsbärare inom Kunluntraditionen av Taoismen samt inom Tibetansk Buddhism. Här nedan visar han snabb Taiji från Gammal Yangstil, samt applikationer på Brush Knee Twist Step.

http://www.youtube.com/watch?v=_HVDQxOzInw

http://www.youtube.com/watch?v=cyEqy1Bs4nEHär video med Chenstilmästaren Wang Changhai från 2009. Wang var elev till Chen Zhaokui och klasskamrat med Chen Xiaowang och Chen Zhenglei. Wang Changhai är lärare till vår egen lärare, Ma Baoguo. Wang visar här en serie med enkla men mycket effektiva bastekniker för träning av de Fyra Energierna som ska finnas i alla äkta Inre Stilar: Peng, Lu, Ji och An (se clip ovan med Bruce Frantzis för mer detaljerad genomgång av dem).

http://www.youtube.com/watch?v=XONtXmrKI8A

 

Gammal Yangstil pratas om lite då och då, men är i allmänhet svår att hitta i mer kompletta versioner. Här kan du se video på en direkt elev bara en generation från Yang Banhou, Yang Chengfus farbror och den mest ansedda utövaren av Gammal Yang Tai Chi. Här visar han xiaojia, small circle-versionen av Gammal Yangstil.

http://www.youtube.com/watch?v=DA36SXkVFKI

Gamla versioner av de Inre Stilarna innehåller en massa kringövningar som var designade för att bygga upp specifika sorters energi, kopplingar eller principer i strid. Här kan du se Chen Yu visa Taiji Ball, övningar där man använder klot eller bollar av olika sorter och olika tyngder samtidigt som man ska vara avslappnad och koppla ihop kroppen på olika sätt inuti. Tänk på att bollen han använder är av betong, och antagligen väger runt 10 kilo.

http://www.youtube.com/watch?v=HPjS_GPyGYg

I ett ganska unikt clip från 1987 kan du här se Jiang Jiajun visa Chen-stil, Chen med rakt svärd, jian, och push hands. Jiang var långtida elev till legenden Chen Zhaokui och hans bror Chen Zhaopei. Vår egen lärare, Ma Baoguo, är elev till Wang Changhai, som själv tränade för Chen Zhaokui.

http://www.56.com/u55/v_NDA5Nzc3NzI.html