Kommentar till fysisk träning på recept och qigong inom svensk sjukvård och rehabilitering

Sedan något år tillbaka har träning på recept börjat spridas inom den svenska sjukvården, en god idé som nu börjar användas mer och mer. Det förekommer också att recept delas ut till qigongträning, någonting som föranleder den här texten med några viktiga råd och tips till dig som skriver ut recepten.

För det första, och viktigaste: det finns inga kvalitetskrav på qigong i Sverige. Inga. Noll. Du kan själv gå ut och lära ut qigong i morgon även om du aldrig har tränat det. Ingen kan hindra dig och ingen kollar det. De kurser som finns med "diplomerad" si eller så är baserade på en individuell lärares skola eller organisation. Det existerar inget samordnande organ som har översikt över kvaliteten och kunskapsnivån hos enskilda lärare.

Qigong och kinesisk medicin kan ge enormt bra resultat för både fysisk och mental hälsa. Tyvärr är kunskapsnivån inom dessa ämnena i Väst i allmänhet hemskt urvattnad, någonting som givetvis är hemskt svårt att hålla koll på om man själv inte är insatt i branschen. Om utövaren eller läraren har hög kvalitet i det de gör, och djupgående kunskaper om sitt ämne, så kan qigong och kinesisk medicin ge verktyg inte bara för att behandla och förbättra situationen nu, utan också ge patienten egna verktyg de kan fortsätta att använda resten av livet. Är patienten ovillig att träna själv så kan akupunktur med hög kvalitetsnivå ge enormt bra resultat.

Vi vet att flera områden i Sverige redan skriver ut recept på qigongträning till en del patienter. Vi vet också att de i allmänhet bara har tagit utdrag ur föreningsregistret eller liknande för att hitta någon att rekommendera till. Om du som läser detta skriver ut sådana recept, så - om du har chansen - lägg gärna tid på att kolla vilka du rekommenderar till. Skulle man jämföra situationen med västerländsk medicin så är de flesta lärarna på marknaden på en nivå som motsvarar en första hjälpen-kurs på Röda Korset. Notera att detta inte är subjektiva åsikter, utan objektiva, bedömda utifrån vilka tekniker och övningar olika utövare använder, deras kunskaper i att sätta diagnos och skräddarsy materialet efter olika hälsotillstånd, och hur de beter sig mot sina elever.

Bristen på kunskap ger två vanliga effekter:

  1. Läraren kan inte skräddarsy material efter eleven/patienten. Detta leder till att övningarna har avsevärt sämre effekt, och kan dessutom försämra patienten både i det korta och långa loppet
  2. Träningen ger ingen märkbar effekt

Av de två är den första viktigast, då den påverkar patientens hälsa direkt. Okunniga lärare kan lära ut övningar och tekniker som riskerar att försämra patientens hälsa, både i det korta och i det långa loppet. Det gör också att patienten går miste om den ofantligt effektiva och djupgående hälsoeffekten som genuin qigong med hög kvalitet skulle ha kunnat ge dem.

Den andra punkten gör att qigong och kinesisk medicin fortsätter att vattnas ur ännu mer. Tyvärr brukar det också göra att personal inom västerländsk medicin får en orubblig åsikt om att "den inte fungerar", vilket drabbar patienterna. Det är också värt att tillägga att åsikten givetvis är helt berättigad: har man själv minst tre år heltidsutbildning bakom sig, och sedan kanske mer ovanpå det, eller ännu mer som läkare, så blir man inte imponerad av någon som kanske gick totalt femton helger i utbildning under tre år.

Så om du som läser detta utfärdar recept, se gärna om du hinner lägga tid på att kolla vilka lärarna är i ditt närområde, och hur mycket de kan. Om du remitterar stresskadade patienter, tänk speciellt på att fråga om läraren kan skräddarsy qigongträning efter patienter med stresskador. Om läraren verkar helt frågade inför detta, eller säger att nej, träningen är den samma för alla, så har du fått ditt svar redan där. Vill du fördjupa dina kunskaper så kan du läsa mer i texten Traditionell Qigong, i sektionen Vad är qigong, och om lärare i sektionen Hur du letar lärare i sidomenyn. Tänk på att det viktigaste hela tiden är patientens hälsa; rekommendera inte till någon där du inte själv känner att detta är en lärare med hög kvalitet och kompetens inom ämnet de lär ut.

En liknande text som denna, men riktad mer mot personal inom Försäkringskassan, går att läsa intill den här. Precis som det står där, tänk på att qigongträning med hög kvalitet har kunskapen att skräddarsy efter olika yrken – bland annat för vårdpersonal, så att de slipper bränna ut sig och plocka på sig skräp från patienterna de hjälper varje dag. Det finns specifika tekniker för detta, som används av personal inom kinesisk medicin på sjukhusen i Kina varje dag, och nuförtiden av en liten, men växande skara på svenska sjukhus. Du kan läsa mer om detta i texten Energimässigt självförsvar och wei qi här intill. Har du frågor om det eller den här kommentaren, kan du nå oss på Kontakta Oss i sidomenyn.

Lycka till.