Om läraren

Grundaren av Levande Stillhet heter Daniel Skyle. Han var tidigare lärare på heltid i traditionell qigong och traditionell meditation, och skriver och föreläser om ämnena både i facktidningar och för allmänheten. Han lär även ut kommunikationsträning och NLP, och är en av de få som lär ut de gamla taoistiska teknikerna runt hur förändring sker och hur man kan tillåta den att ske så effektivt och hjälpsamt som möjligt. Han har tränat i tjugo år och lärt ut på heltid i tio.

Han har haft flera olika lärare inom taoistisk qigong och meditation och behandlingstekniker. Sedan 2003 är han innanför-porten elev till en kinesisk lärare som heter Ma Baoguo, som är traditionsbärare inom en gren av Taoismen. Du kan läsa mer under Våra lärare.

Daniel Skyle har skrivit om qigong och Tai Chi sedan 1990-talet, och är den enda journalisten i Sverige som har specialiserat sig på ämnet. Nuförtiden skriver han på den engelska marknaden istället för den svenska, och skriver regelbundet för engelska Tai Chi Chuan Magazine, som är facktidningen för the Tai Chi Union of Great Britain. Han har också skrivit för den tvåspråkiga European Internal Arts Magazine. Han har föreläst om qigong de senaste tio åren, och anordnat föreläsningar med internationella föreläsare inom bland annat konflikthantering, stresshantering och kommunikationträning för både vanliga människor och specialister inom olika yrken. Bland det mer ovanliga i hans utbildningar är att han tränat traditionell berättarkonst för berättare i gamla berättatraditioner i Skottland, och under en tid arbetat som traditionell berättare. Han har också tränat en del övertonssång, vilket är del av kunskapen om hur man använder energi i samband med ljud både när man berättar, lär ut, läker och håller föreläsningar. Du kan läsa mer om detta i texten om berättelser under sektionen Vad är qigong.

Daniel tränar de Inre Stilarna: Xingyi, Baguazhang, och Tai Chi, alla tre för äkta traditionsbärare, samt delar av träning ur de Inre Stilarna från Emeibergen. Han har tränat Baguazhang sedan 1994.

Daniel Skyle specialiserar sig på hur man skräddarsyr qigong-, Tai Chi och meditationsträning efter individen, och hur man behandlar stresskador med träningen. Han är en av de få lärare som känner till och kontinuerligt informerar om vad som händer om man tränar materialet på fel sätt eller med en okunnig lärare, det man brukar kalla energiskador, på kinesiska zouhuo rumo.

Han har också startat Levande Stillhets Informationsprogram. Programmet ägnar sig åt att aktivt sprida information om hur den gamla sortens träning ser ut och fungerar. Den gamla versionen av träningen är den som ger optimal hälsoeffekt, men den har vattnats ut allt mer. Levande Stillhets Informationsprogram går ut via öppna, gratis föreläsningar samt artiklar och texter på nätet. Målet är att försöka hålla liv i traditioner som allt mer håller på att dö ut.