NLP Practitioner i Malmö start 2009 med Cricket Kemp

Ungefärligt pris, 17.000 SEK, start november 2009. NLP Practitioner är grundkursen inom NLP. I den fulla versionen i England är den 10 helger utspridda under ett år för att låta informationen verkligen sjunka in och bli något du kan arbeta med i din vardag.

Cricket Kemp håller i vanliga fall bara den sortens Practitioner, men ställde upp på att göra en intensivversion av den för att vi skulle kunna erbjuda samma kvalitetsnivå här i Sverige. Practitionern här kommer att vara 4 gånger 4 dagar över 2009/2010, med start i november 2009. Fler och fler som sysslar med NLP erbjuder korta Practitionerkurser där deltagarna sedan får "hemstudiematerial" i form av CD, DVD eller liknande. The Professional Guild of NLP, som Cricket Kemp var med och grundade, försöker höja kvalitetsnivån inom NLP-fältet och kräver att en Practitioner ska vara minst 120 kontakttimmar med lärare, vilket är vad vi erbjuder med denna.

Härnäst i den här sektionen om NLP Practitioner hittar du beskrivning av lärarna som kommer att vara med, och efter det en kort översikt över grundläggande tekniker som kommer att ingå. Del av själva kursen är också hur du lär in dem och börja väva ihop flera av dem för större effekt på din förmåga till klar kommunikation, tankeförmåga, och inlärning i ditt liv.

Huvudlärare: Cricket Kemp. Cricket har arbetat med NLP i snart 30 år. Hon har använt färdigheterna som personalansvarig inom nationella företag i England, och sedan arbetat i femton år som fast anställd konsult för internationella företag. Hon är en av de kända namnen inom NLP i England och har bland annat specialiserat sig på hur man lär ut stavning mycket snabbt och enkelt till barn med inlärningssvårigheter eller dyslexi. Du kan läsa mer om hennes system Magical Spelling på huvudsidan där du även hittar video på henne när hon lär ut. Hon har NLP Northeast - http://www.nlpnortheast.co.uk/Courses i norra England.

Assisterande lärare: Martin Reed och Caitlín Walker. Lärare som också kommer att hjälpa till är Martin Reed från Talisman Training (http://www.talisman-training.com) som är den förste NLP-läraren i hela England som fått sina kurser godkända av den yttre myndigheten NCFE - ungefär som att få kurser godkända av Skolverket i Sverige. Martin är fd polis i Londonpolisen och specialiserar sig bland annat på att lära ut kommunikationsfärdigheter, förhandlingsteknik och inlärningsstrategier till poliser. Caitlín Walker är dotter till Cricket och har haft en egen framgångsrik NLP konsultationsfirma sedan många år. Hon forskar just nu på universitet i England med ämne om hur man applicerar NLP på att öka inlärning. Hennes hemsida är http://www.trainingattention.co.uk/

Alla lärare är medlemmar eller grundare i the Professional Guild of NLP, som kontinuerligt sätter och arbetar för högre kvalitet och etik inom NLP både i England och internationellt. Du kan läsa mer om deras arbete och krav här: http://www.professionalguildofnlp.com.


Här nedan hittar du en kort introduktion till några av ämnena som vi kommer att gå igenom och arbeta med under NLP Practitionerkursen i Malmö. Det ingår mycket mer material än detta, men det viktiga är också att i och med att det är under lång tid och med 120 kontakttimmar lärare så hinner det sätta sig djupare i hur du tänker och ser världen. Det är verktyg, och verktyg du kommer att hinna lära dig bra nog för att väva ihop flera olika till en större effekt.

Vad NLP är och de konkreta teknikerna inom det som du själv kan använda

Så länge du är noggrann med att välja en NLP-lärare som är kunnig, så är en stor fördel med NLP just att det är konkreta och påtagliga tekniker. Inget önsketänkande, inte lärarens karisma, inte bra snack, utan konkreta tekniker du kan ta med dig hem och arbeta med. Detta gör att du faktiskt behåller kunskap och kan fortsätta utveckla den.

Metaspråk och Miltonspråk

De två grundmodellerna för kommunikation och språk inom NLP. Metaspråk är den viktigaste man lär sig och arbetar med, och här lär du dig att göra din kommunikation och ditt språk precisare och verkligen få fram exakt det budskap du vill. Miltonspråk är att medvetet göra ditt språk vagt för att komma åt att hjälpa folks undermedvetna att ta fram lösningar de själva missar. Miltonspråk är mycket användbart inom vårdsituationer för att få patienter att börja läka sig själva.

Deletions

Deleions är som det första ordet i den här meningen. Alla människor tar väck och suddar ut information på olika sätt i sin kommunikation. Det är otroligt effektivt att kunna komma åt vad du suddar ut i informationen med dig själv och till andra. Detta är ännu viktigare för dig som är chef eller arbetar med kommunikation, då utsuddningar i din kommunikation kan påverka många medarbetare eller en hel organisation.

Frames

Sättet vi uppfattar verkligheten är mycket en fråga om hur vi väljer att se den. Frames och reframing gör att du medvetet kan ändra din uppfattning av ditt liv och vad du gör till någonting som är mer användbart för dig, och ofta mer objektivt utifrån vad som faktiskt händer istället för dina subjektiva synvinklar.

Filter

NLP talar om tre olika filter som alla människor använder. Om du lär dig att hitta vilka filter du och andra använder kan du mycket lättare kommunicera med dem och förstå hur deras verklighet fungerar.

Outcomes

Outcomes brukar översättas till lösningar på svenska. Grunden här är att lära in outcome orientation - det vill säga att alltid bara se lösningar. Sedan från det bygger man upp tekniker om hur du rensar upp i röran i ditt huvud och börjar se lösningarna tydligare, och verktygen du behöver använda för att skapa dem.

Rapport

Rapport är din kontakt med en annan människa och med dig själv. Med teknikerna lär du dig hur rapport känns, hur det faktiskt är att röra sig mer i synk med en annan person, och hur du skapar detta mycket snabbt. Det är tekniker som är viktiga dels i din relation med dig själv men också om du har ett jobb som har med människor att göra. Om du kan röra dig i rapport med människorna du arbetar med, även om det bara är några sekunder, så kommer du att göra ett bättre jobb och må bättre själv samtidigt.

Pacing

Pacing bygger på rapport. Pacing är att låta ditt system spegla personen du har rapport med. Du låter dig, bara en kort stund, ta en lite av hur den andra personen fungerar för att lättare kommunicera med dem. Detta är i sin tur roten för Leading, där du leder dem i en riktning som hjälper dem i deras liv.

Ekologi

Ekologi är en grundsten inom NLP. Alla använder den inte, men grenen av NLP som Levane Stillhet, Small Change och föreläsarna vi samarbetar med har, är ekologisk NLP. Vi betonar hela tiden att det måste vara med. Ekologi innebär helt enkelt att om du är ett träd i skogen så är du alltid intresserad av att veta hur dina handlingar och beslut påverkar träden som växer omkring dig. Ekologi och ekologichecker på förändringar du genomför ser till att din NLP håller sig etisk och balanserad och gör dig till en hjälpande faktor för andra människor. Du hittar två texter om Ekologi på huvudsidan om NLP.

Ankare

Alla människor skapar ankare till olika sinnestillstånd. Musik är ankare, din arbetsplats är ett ankare, människors ansikten är ett ankare - allihop utlöser specifika bilder, tillstånd och reaktioner i dig. En viktig del av NLP är hur du lär dig att själv sätta mer effektiva ankare istället för negativa sådana. Det gör också att du kan sätta ankare för att hantera olika situationer på ett bra sätt, och sätta ankare för klarare tankeförmåga när du tycker att allt börjar kännas luddigt. Ankare är en viktig teknik, men den kräver också kunskap om punkten innan, Ekologi, för att de ska funka säkert för dig.


Datum och tid: Första delkurs är 28/11-1/12. Dagen innan start, den 27e november, är en en-dags workshop om Hur du Hanterar Jobbiga Människor (se huvudsidan). Vill du anmäla dig till den också så var ute i god tid, då vi redan har mycket intresse på den. Tider 10.00-17.00

Plats: Malmö. Lokal i centrala Malmö, men ej satt ännu.

Pris: preliminärt satt 17 000 SEK. Avbetalning är möjlig under kursens gång.

Konto för inbetalning är 8321-2 44 24 345 9. Bankkonto, obs, ej BG. Inbetalning garanterar din plats, och sista inbetalningsdag för kursen är 1/10 2009.

Anmälan: till daniel@smallchange.se eller 0702/23 28 95. Första anmälningarna är inne, men det finns fortfarande platser kvar.

Välkommen!