Ekologi - hur du kollar att ditt liv och din utveckling är ett träd som går ihop med resten av skogen

Välkommen till den här texten om ekologi på Levande Stillhets sektion om NLP. Ekologi är ett mångfasetterat begrepp. Det enklaste sättet att se det är att ekologi är hur bra ditt träd går ihop med resten av skogen. Inom vissa grupper i NLP används det konstant, just för att se till så att förändringen du genomför i ditt liv faktiskt går ihop med din omgivning och inte bara är drivet av egenintresse. Ekologi är stort: det är en chans för oss som människor att hjälpa till med att skapa en bättre balans i vardagen, men inte bara vår vardag utan vardagen för alla människor vi rör vid.

När de första förändringarna till det bättre i ditt liv har skett är det definitivt läge att börja använda ekologi. Inom NLP kallar man det en ”ekologicheck”. Vi kan ta ett lätt exempel här. Säg att en person har dåligt självförtroende och vill förbättra det så att det inte stör deras vardag varje dag hela tiden. De lär sig tekniker från NLP som kan förändra detta, och dessutom förändra det ganska snabbt. Det är här som man måste sätta sig ner och överväga om man vill andra människor väl eller önskar att skada dem. Detta gör man genom sin ekologicheck. ”Jag vill ha bättre självförtroende” är en bra intention...men för en person som har mycket dåligt självförtroende just då är det lätt att den inställningen tippar och blir för stark. Deras syn på vad ”bra självförtroende” är kommer sällan att vara vidare klar; chansen är stor att de skapar något som är ”extremt arrogant självförtroende av stål” bara som överkompensation.

Det är i det läget som man gör en ekologicheck. ”Den här förändringen jag vill göra till det bättre, hur kan den påverka andra människor, och människorna i min omgivning?” Sedan sätter man sig helt enkelt ner och funderar igenom det. Det finns tekniker för det inom NLP också, tekniker designade för att göra det lättare för dig att genomföra en ekologicheck utan problem. I grund och botten är det helt enkelt hur du vill att ditt träd ska påverka träden omkring dig. Att du vill få trädet att växa friskare, starkare, få mer ljus, djupare rötter och bättre vatten är en sak, och ett stort steg i en mer positiv riktning, men om det görs på bekostnad av att du blir en ek som suger näringen ur marken omkring dig och sakta dödar de andra träden så blev den positiva intentionen plötsligt egoistisk och skadlig. Ekologichecken är spamfiltret för förändring.

Detta gäller egentligen samma sak för allting, för företag som privatpersoner. De flesta företag gör det tyvärr sällan, vilket är skadligt för deras verksamhet - så skadligt att det till och med i det långa loppet kan påverka förlopp som företagets framtid och aktiekurs. Användningen av ekologi är också en skiljelinje inom olika sorters NLP. De inriktningar inom NLP som använder ekologi skiljer sig drastiskt från de som låter bli att göra det. De som använder ekologi har inställningen att hjälpa sig själv och andra, och att förbättra den allmänna situationen, medan de som låter bli att bry sig om ekologi oftare är inne på ren manipulation av andra utifrån en egoistisk synvinkel, vare sig det är för försäljning, makt eller företag.

Det var allt för den här texten. Tänk på att ekologi är hemskt enkelt att lägga in i ditt liv om du vill. Du kan lätt sätta dig ner och tänka på hur ditt träd går ihop med träden i din familj, din partner, kanske dina arbetskamrater. Det blir frågan om du vill vara ett träd som rör sig mot att växa positivt eller ett som rör sig mot att förgifta marken för de andra. Längre fram kommer vi också att lägga ut texter om ett av våra huvudintressen på Levande Stillhet, med positiv ekologi, något som illustreras bland annat av Stefan Einhorns böcker om godhet och av visionära företag som Google med synen de har på sina anställda.

Ekologi är ditt val. Kom ihåg det när du är klar med texten. Det är ett lätt val att göra. Om du sakta låter det genomsyra ditt liv med små steg i taget – ett grönt blad här, en tunn gren där – så kommer du nog att bli förvånad hur stark och positiv förändring du skapar i ditt eget liv utan att du ens trodde att du gjorde det. Hitta solljus och friskt källvatten, och lycka till.