Guide till utbildningstid och kunskapsnivå hos utövare av akupunktur i Väst, samt skillnaden på akupunktör och akupunkturläkare

Välkommen hit. I den här fördjupningstexten ska vi titta på de olika nivåerna som finns och vilken kvalitet de ger hos akupunktörer eller akupunkturläkare i Väst. Kinesisk medicin är så lite känd i Väst att de flesta vi har pratat med om akupunktur inte brukar inte känna till någonting alls om hur enormt kort utbildningstid majoriteten av akupunktörer i Väst har. När de förstår hur mycket en akupunkturläkare har i utbildningstid brukar de bli båda chockade och arga över att ingen går ut med informationen, så vi tänkte erbjuda en kort text här med lite fakta om just det här ämnet, och hoppas att den blir en hjälp för att höja kvaliten på kinesisk medicin i Väst. Andra texter som kanske kan vara intressanta för dig att fördjupa den här med är När dålig västerländsk vetenskap möter den kinesiska vetenskapen samt Skräddarsydd qigong, båda i samma sektion som den här. En av våra essäer täcker också det här ämnet, och den heter Fysiskt frisk är inte samma sak som levande.

Kinesisk medicin är ett enormt ämnesområde. Det är en full läkarvetenskap med mer än 2000 sammanhängande års utveckling bakom sig. Den har funnits i Väst i ungefär 40 av de 2000 åren, och fortfarande finns det enorma kunskapsluckor i hur den fungerar, hur precis den är, och hur mycket den kan behandla både när det gäller sjukdomar och en mängd andra tillstånd som vi i Väst inte ser som sjukdomar än. När nedan följer en kort lista med beskrivning på vad de vanligaste utbildningarna är, och vad de innebär i faktisk utbildningstid. Listan går från kortaste utbildningstid till längsta, i rangordning. Kom ihåg att om du bryr dig om din hälsa, så fråga alltid akupunktören hur lång utbildningstid de har. Tänk på att man kan felbehandla med akupunktur också, och faktiskt försämra din hälsa med det.

Lista på kunskapsnivåer och utbildningstid inom akupunktur

Barnmorskor och akupunktur på gravida kvinnor och på barn

Är just nu ”vinnare” i kortast utbildningstid, som var, såvida det inte har ändrats, två veckor innan de skulle använda akupunktur på gravida kvinnor. Det har sedan spridits till att de också har börjat behandla barn. Inom äkta kinesisk medicin finns det ett stort regelverk som styr exakt vilka punkter man får använda på gravida kvinnor, och de skiftar beroende på hur långt graviditeten är gången. Man ger akupunktur endast i mycket sällsynta fall till gravida kvinnor, då felaktigt använda behandlingar kan utlösa för tidig förlossning eller missfall. Samma sak gäller barn; de behandlas otroligt sällan med akupunktur i Kina, och i både de fallen och i fallen med graviditeter finns det specialiserade läkare, precis som här, och man brukar plocka de allra mest erfarna för att behandla sådana fall. Det finns vidareutbildningar till barnspecialist inom akupunktur i England; de är tre år, deltid, och med en enormt hård kurs. Den kräver tidigare långvarig utbildning till akupunktör innan man godkänns att vara med. Just nu finns det 30 akupunktörer i England godkända från den utbildningen.

Sjukgymnaster och akupunktur - ”västerländsk akupunktur”

De vanligaste akupunktörerna i Sverige, om än inte i andra länder. För de som väljer akupunkturdelen inom sjukgymnastikutbildningen är den ett ämnesområde bland andra under en termin. De kan sedan välja påbyggnader på detta, men har fortfarande extremt kort utbildningstid, om än längre än barnmorskorna. De lärs en version av akupunktur som faktiskt bara finns i Sverige, och som anser att akupunktur endast påverkar endorfinflöden i människan, och därigenom kan befria patienter från smärta. Deras åsikt (baserat på våra egna konversationer med ett flertal sjukgymnaster) brukar vara att de har löst hur akupunktur fungerar, och att detta är det enda akupunktur gör. Det fungerar akupunktur mycket riktigt för, men det är lite som att vara intresserad av en porsche för att köpa mjölk i affären; akupunktur kan göra så ofantligt mycket mer än så. Att befria patienter från smärta är enormt viktigt, men äkta akupunktur med hög utbildning kan behandla ett stort antal sjukdomar och problem som skulle förändra patientens hälsa djupare och mer permanent. Akupunktur påverkar nervflöde i kroppen, men det är hemskt synd att begränsa det till det, då det gör att många patienter som lider av sjukdomar och problem fortsätter att gå runt och tro att de inte går att behandla, när det i många av de fallen finns konkreta och självklara behandlingar för det inom klassisk kinesisk akupunktur.

”Diplomerad akupunktör”

Det näst vanligaste att hitta. Den här kategorin kan variera hemskt brett. Det kan vara extremt kort, som för barnmorskorna ovan, eller det vanligare, som fortfarande är kort men som är tre år deltid i allmänhet, där faktiskt kurstid på plats för lärare brukar vara en månad eller en månad och en halv under tre år. Kvaliteten på skolorna som håller kurserna varierar lika brett de, medan det i England och USA faktiskt finns vettiga kurser som är tre år heltid på universitet eller till och med fem år heltid. Vi på Levande Stillhet har hört berättelser från elever vid en av dessa skolor som är väl känd, och som antyder att huvudläraren kan förbluffande lite om hur kinesisk medicin faktiskt fungerar, så bli aldrig imponerad av ”diplomerad akupunktör” förrän du har frågat hur lång tid den faktiska kurstiden var. Om terapeuten blir arg för en sådan fråga har du givetvis fått ditt svar, och bör gå till någon som är professionell och ser sådana frågor som beröm för sin kunskap istället för en attack på deras ego. Det finns diplomerade akupunktörer som har stor kunskap, och som har fortsatt vidareutbilda sig kontinuerligt för att bli allt skickligare och skickligare under årens lopp – och samtidigt finns det sådana som nästan inte kan någonting alls, så fråga fråga och fråga. Det går aldrig att säga säkert hur mycket de kan förrän du ställer ett antal frågor. Det är en självklarhet att de bör svara på frågorna artigt och trevligt. Tänk på att det är din hälsa det gäller, inte deras.

Akupunkturläkare (endast kinesisk universitetsutbildning minst fem år)

Detta är den fulla utbildningen inom akupunktur. Den är minst fem år heltid på universitet i Kina. Den gamla versionen av detta var långvarig lärlingstid för en läkare, och sedan, ju mer åren gick (ofta längre än den nuvarande läkarutbildningen) fick eleven börja ta hand om elever. Kina har haft läkarutbildningar i snart 2000 år. I Sverige finns det idag ungefär 60 kineser som har den här utbildningen. Det är tyvärr sorgligt underanvända av västerländsk sjukvård. De skulle kunna vara en fantastisk källa till den mest högkvalitativa kunskapen inom kinesisk medicin vi har tillgång till, men istället väljs tyvärr i allmänhet akupunktörer ur någon av de andra kategorierna, något som förefaller enormt underligt, sett utifrån. De flesta kinesiska läkare har dessutom specialisering efter sin första utbildning, och många av dem som kommit till Sverige har lång erfarenhet från att arbeta som läkare på sjukhus. Det finns för närvarande inga svenskar med den här utbildningen. Letar du efter den fulla effekten av äkta akupunktur så måste du hitta en akupunkturläkare. Det finns givetvis olika kvalitetsnivåer inom den här gruppen också, och vissa är skickligare än andra, men det är i allmänhet ändå akupunkturläkarna som verkligen kan kinesisk medicin bäst. Som vi konstaterade i den förra sektionen så finns det faktiskt västerlänningar som har tränat så mycket och så hårt för lärare i Väst att de faktiskt kan komma ikapp den här nivån, men som allmänt råd rekommenderar vi på Levande Stillhet endast akupunkturläkare, då det kräver stora mängder kunskap av patienten att kunna ställa rätt frågor annars till andra akupunktörer.

Örtmedicinare, en kort inblick

Kinesisk örtmedicin anses i allmänhet i Kina att vara mer effektiv än akupunktur och att ha djupare effekt för patientens hälsa. Det svåra med örtmedicin i Väst är att 1) hitta någon som faktiskt är specialiserad örtmedicinläkare, och 2) omöjligheten att hålla ett kinesiskt örtapotek i Väst. Ett äkta örtapotek innehåller runt 2000 olika örter, varav vissa behöver vara färska, något import nästan omöjliggör (det är vanligt att ett äkta örtrecept innehåller upp till 50 olika örter, där bara 3-4 är den aktiva ingrediensen, medan de andra 46 är till för att skydda patientens system mot slitaget från de aktiva ingredienserna). Det som nu finns är färdiggjorda preparat, örtmediciner som gjorts i komprimerad tablettform. De motsvarar inte den fulla effekten av orginalet, men kan ha mycket bra effekt. Du vill däremot fortfarande hitta en akupunkturläkare med örtmedicinspecialisering innan du ger dig in på att ta eller köpa dem. Tänk på att det är läkemedel, och bör bara ges till dig efter en kompetent ställd diagnos. Du behöver också ha kontakt med örtmedicinaren så att han eller hon kan skräddarsy och ändra din medicinering allt eftersom ditt system ändras och du blir friskare. I Kina kan örtmediciner i riktiga recept ändras från dag till dag eller vecka till vecka, beroende på den nya diagnosen som sätts då patientens system och energiflöden ändras.

Så. Vi hoppas att du har haft nytta av den här texten. Kom gärna ihåg att kvaliteten på din behandling hänger på hur kunnig akupunktören är. Man kan felbehandla med kinesisk medicin likaväl som västerländsk, så välj akupunktör med omsorg. En skicklig och kunnig akupunktör med lång utbildning kan göra rena mirakel för din hälsa, och kan fortsätta vara en källa att gå till för att rensa upp ditt system och göra dig friskare under resten av ditt liv.

Lycka till.