Objektiv bedömning av kunskapsnivåer inom Qigong, och de olika kvalitetsnivåerna olika lärare kan ha

Välkommen hit. I den här fördjupningstexten ska vi titta på de olika nivåerna som finns och vilken kvalitet de ger hos qigonginstruktörer eller lärare som brukar finnas tillgängliga på marknaden här i Väst. Levande Stillhets hemsida har för närvarande runt 600 sidor information om de här ämnena, och vi rekommenderar varmt att du först läser bastexten om Traditionell Qigong innan du läser denna. Bra texter att fördjupa denna med efteråt är bland annat den om Skräddarsydd Qigong i samma sektion, samt den om Basträning hos Levande Stillhet i sektionen Levande Stillhets Kurser, och sedan Qigongseten vi lär ut. Du hittar givetvis också en hel sektion om hur du letar kunniga lärare - med tips om frågor att ställa till dem - i sidomenyn, under titeln Hur du letar lärare i Qigong.

Qigong är ett komplext ämne med enormt kunskapsdjup om man hittar det i gamla traditionslinjer, men det mesta här i Väst har blivit urvattnat, bland annat på grund av att så lite information kommit ut till de som vill lära sig – folk som du, till exempel, som läser den här texten. Qigong har bara funnits i Väst i ungefär 25 år, och mest blivit populärt de gångna 15. De genuina versionerna av qigong har funnits i Kina i långt mer än 4000 år, så det är kanske ganska korrekt att konstatera att kunskapen om qigong är i sin linda här I Väst.

Få lärare lämnar ut information. Det mesta de brukar syssla med är att göra PR för sig själva eller sin organisation. Vår förhoppning med Levande Stillhets hemsida är att sakta börja få ut mer information till folk som dig som faktiskt vill lära dig mer om ämnet. Vi anser att om man vill förbättra kvaliteten på qigong och kinesisk medicin i Väst, så måste information ut till folk, annars kommer det bara att vattnas ur ännu mer. Så i den här texten ska vi ta en första översikt över de vanligaste sorternas instruktörer och lärare du kommer att träffa på på ”marknaden” för qigong i Väst. Vi hoppas att den listan kan hjälpa dig att leta efter kunniga lärare med hög kvalitet om du är intresserad av äkta qigong. Kanske kan vi på det sättet, lite gemensamt, se till så att någon liten del av qigong inte vattnas ur lika mycket här i Väst.


Olika utbildningstid och kvalitet på instruktörer och lärare i qigong i Väst

De här nivåerna är bland de vanligaste att hitta. De är, förstås, generella. Du kommer att hitta individer som rör sig mellan dem (eller, tyvärr, till och med under dem). Listan är mest tänkt som en introduktion för dig att förstå hur vitt och brett kunskapsnivå och utbildningstid kan variera inom de här ämnena, och på så sätt ge dig en bättre karta till hur du kan hitta de som verkligen kan ämnet. Vi kommer att gå i rangordning från minsta kunskap till mest kunskap. Tänk på att ju kunnigare din lärare är, desto djupare hälsoeffekt får du, desto mer valuta får du för dina pengar och desto säkrare blir träningen för dig, så det finns många anledningar för din egen hälsas skull att leta efter kunniga lärare. Generall minimikrav för någon som lär ut qigong bör vara minst tio års träning inom ämnet, träning varje dag under den tiden med minst en timmes träning i genomsnitt, och hjälplig kunskap om inre form inuti i rörelserna (se texten Traditionell Qigong). Tänk på att vem som helst kan gå ut och kalla sig qigonginstruktör eller lärare i morgon. Det finns ingen kvalitetskoll, och det finns inget sätt att stoppa någon som säger sig lära ut ämnet och i själva verket inte kan någonting alls.

Instruktör som bara tränat för sin egen hälsa

En mycket vanlig nivå. Detta är människor som tränat lite qigong själva, ofta på kurser hos studieförbund eller enstaka workshops, tränat det, tyckt att det var trevligt för dem, och som nu vill dela med sig av den lilla kunskapen de har. De kan nästan ingenting om ämnet, och kan bara lära ut det lilla de själva har lärt sig exakt som de har lärt sig det. De kommer att vara okunniga om djupet inom qigongträning, okunniga om hur man anpassar det till hälsoproblem, och okunniga om vilka bieffekter som finns om man tränar fel. Det enda positiva man kan säga om dem är att de i bästa fall har en ärlig och genuint välmenande intention, och sällan själva förstår att de kan ungefär lika mycket om qigong som en person som har gått en första hjälpen-kurs hos Röda Korset kan om kirurgi. Deras kunskapsnivå är katastrofal för qigong som helhet, och de bidrar till att de flesta man pratar med om qigong säger ”Det har jag provat på, det var trevligt,” vilket gör att qigong som djupgående och seriöst hälsosystem med enorm läkeförmåga för alltid blir sett som qigongjympa hos den personen, som i sin tur sprider den åsikten till andra. Qigongjympa kommer att få dig lite friskare, och den är bättre än ingenting, men om du letar efter genuin qigong och dess hälsoeffekter måste du leta efter en mycket kunnigare lärare.

”Diplomerad qigonginstruktör”

En allt mer populär fluga. Finns i många versioner och nivåer, vissa seriösare, andra mindre så, vilket gör det till ett svårt ämne att att vara konkret om. Titeln ”diplomerad qigonginstruktör” betyder ingenting. Diplomet utfärdas av en privatperson vars egna kunskaper kan vara jättesmå eller större. Det existerar ingen myndighet som utfärdar diplomen, ingen organisation som kollar kvaliteten på dem. De kortaste kurserna vi känner till som ger titeln ”diplomerad qigonginstruktör” är på två dagar; de vanligare kurserna man hittar är på tre år, där den sammanlagda faktiska kurstiden i sig ofta bara är en månad utspridd under de tre åren. Många lärare håller program i den här formen för att dra in pengar till sig eller till sin organisation, eller helt enkelt bara för att deras namn ska synas. Diplomet innebär i allmänhet mer kunskap än kategorin med instruktör som bara tränat för hälsa själv, men behöver inte innebära mycket mer än så. De enda undantagen man träffar som gör att diplomet gjorde nytta är om instruktören tränat i minst tio år kontinuerligt för en och samma lärare, och sedan gått diplomeringskurser ovanpå det. Deras kunskapsdjup kommer fortfarande att vara grunt, men de kommer att kunna mer än de flesta andra med liknande kurser bakom sig. Vissa på den här nivån är precis som den föregående: bara instruktörer i qigongjympa med flöjtmusik, medan andra har lärt sig lite mer än så, och ett litet fåtal i bästa fall har lärt sig någonting litet inom genuin qigong. Kunskapsnivån här hänger helt på deras eget intresse och samvete i hur skickliga de vill bli när de säger att de kan ta ansvar för andra människors hälsa.

Auktoriserad qigonginstruktör

Existerar inte. Auktorisationer får bara utfärdas av Länsstyrelsen, och utgör en skyddad titel. ”Auktoriserad qigonginstruktör” existerar inte. Att utge sig för att vara auktoriserad är olagligt, även om organisationen Gröna Draken som lär ut Biyunmetoden av qigong i Sverige förbluffande nog trots detta fortsätter att kalla sina instruktörer för ”auktoriserade”.

Seriösa elever hos lärare med hög kvalitet tränade till att bli lärare

Nu börjar vi komma närmare lärare som faktiskt kan qigong, och som har kapaciteten att lära ut äkta qigong till dig på ett sätt som närmar sig djupet träningen kan ge för din hälsa under resten av ditt liv. Här har eleven tränat länge hos en skicklig lärare och sedan dessutom tränats av den läraren i hur man lär ut qigong, vilket är enormt komplext. En äkta lärare i qigong behöver dels vara mycket skicklig på själva träningen, vilket kräver långvarig och ibland påfrestande fysisk träning, dels ha lärt sig grunderna i hur man diagnostiserar elevers hälsoproblem och skräddarsyr träning litegrand för dem, och dels kunna något om pedagogik så att de vet hur man strukturerar upp träningen för elever i takt med deras hälsa och utvecklingskurva. Mängden lärare på den här nivån är få, men det är hemskt trevligt om man faktiskt hittar dem. Hittar du en sånhär individ så har du haft en rejäl dos med tur – eller en enorm dos envishet när du fortsatt leta efter dem.

Äkta qigonglärare

Du kommer att hitta få individer med den här kunskapen i Väst. Här har du en lärare som har tränat i enorma mängder för någon som själv var skicklig, och som sedan har tränats länge i hur man lär ut, hur man skräddarsyr den kunskapen någorlunda efter elever, och har bred kunskap om hur qigong fungerar i många olika versioner och hur de versionerna fungerar för olika hälsotillstånd, eller kombinerade med varandra, och vilka man ska låta bli att lära ut om eleven inte klarar av det. En individ på den här nivån har stora mängder information om qigong och litegrand om kinesisk medicin.

Qigongläkare eller genuina qigongmästare

Otroligt sällsynt att hitta i Väst. Båda termerna är mycket missförstådda här, så vi kan ju börja med att titta på vad de egentligen betyder. ”Qigongmästare” är en term som vem som helst kan lägga sig till med i Väst. I Kina är den specifik, och man utses i allmänhet till det av sina likar inom ämnet, eller om man tar över en specifik traditionslinje. I Kina kan man inte heller bluffa om det här ämnet, utan där finns det hela tiden folk som kan se vad du gör och hur mycket eller hur lite du kan, vilket är ett filter som nästan helt saknas i Väst. Qigongmästare har 30-40 års enormt hård träning i sin äkta version, och titeln brukar aldrig användas på en person som är under 60 år gammal. Qigongläkare, i sin tur, är individer som har antingen formell läkarutbildning på kinesiskt universitet och sedan qigongspecialisering i många år ovanpå det, eller som har motsvarande kunskap utifrån träning för enormt skickliga lärare i ämnet under decennier. De och äkta qigongmästare är de som vet exakt hur qigong och energiträning fungerar som system ända ner i millimetrar: de är ungefär som systemvetare inom datorvärlden, specialiserade läkare inom västerländsk medicin, eller skickliga ingenjörer. De kan inte bara qigong; de vet exakt hur qigong fungerar och har ett gigantiskt kunskapsdjup som vi i Väst sällan kan förstå om man inte jämför det med de tre yrkena här ovan. Att hitta människor som dessa är enormt sällsynt; att bli accepterad som elev till dem brukar vara ännu svårare.


Detta var en kort översikt över de troliga kunskapsnivåerna du kommer att träffa på. Det är viktigt att komma ihåg att individer som är tränade till nivån av äkta qigonglärare, eller qigongläkare och mästare, har en precision och kunskapsjup i inre form som motsvarar att de kan ett helt bibliotek av kunskap, och dessutom vet hur man skräddarsyr det efter den individuella eleven. De kan också titta på en annan lärare eller instruktör och avgöra exakt hur mycket eller hur lite den andre kan. Det är detta som är så svårt att få ut information om i Väst, att qigong med hög kvalitet faktiskt är objektivt bedömbart. Det mesta här blir att människor säger att de är ”bäst” eller att deras lärare är ”bäst”, istället för faktamässiga bedömningar av hur mycket eller hur lite de kan. Många instruktörer och lärare i Väst brukar förvånansvärt nog bli arga om de får reda på att det finns andra som kan mer än dem. Detta är förstås lite underligt med tanke på att de säger att de kan ta ansvar för andra människors hälsa, och kanske i så fall borde vara intresserade av att fortsätta att bli ännu skickligare på det mycket allvarliga och krävande ansvar som det är.

Vi hoppas att du har haft nytta av den här texten. Kom gärna ihåg att mängden kvalitet du får ut av din qigongträning – hur mycket den kan fördjupa din hälsa och ditt liv, och hur säkert – helt hänger på kunskapsnivån din lärare har. Om du lägger tid och tålamod på att leta länge efter en kunnig lärare så får du igen det tusenfalt under resten av ditt liv, och med lite mer kunskap bakom dig så kanske vi kan börja arbeta ihop för att försöka hålla liv i genuin qigong i Väst, så att elever och patienter har chansen att få lära sig den äkta versionen med dess ofantliga potential för bättre hälsa, ett mer levande liv, och mer känslomässig och mental balans under hela tiden vi lever.

Vi önskar dig lycka till med din träning.