Kommentar på Dagens Medicin angående domen mot en akupunktör som behandlat barn

Lite fakta här om patientsäkerhetens påverkan av kvaliteten inom kinesisk medicin. Det kan vara värt att veta att i Kina behandlar man ytterst sällan barn med akupunktur. Hos akupunkturläkarna i Kina är det ett komplicerat fält med mängder med regler och förbud på vilka behandlingar man får utföra och exakt hur man sätter nålar i barn beroende på vilken ålder och utveckling barnet har. Minsta utbildningstid innan man tillåts behandla barn är sex år heltid på universitet. Samma inställning gäller för akupunkturbehandling på gravida kvinnor, vilket man bara gör om absolut nödvändigt då risken för missfall, påverkan på moderns mentala hälsa eller för tidig förlossning ökar. De som behandlar barn brukar vara akupunkturläkare med pediatrikspecialisering. Ingen i Kina skulle drömma om att låta något så allvarligt behandlas av någon med kort utbildning. Akupunkturläkarutbildningen är på fem år, heltid, på universitet, plus praktik. Det finns just nu runt 60 läkare i Sverige som har den, och alla är kineser. De flesta läkare tar sedan en specialisering på tre år ovanpå utbildningen.

I England finns en vidareutbildning för akupunktörer som vill behandla barn; den är på tre år deltid, och har enorma mängder kurslitteratur vid sidan om. Den senaste kullen från den kursen gav 30 som är godkända att behandla barn, och de hade alla lång utbildning och klinisk erfarenhet bakom sig innan de sökte. I den kursen börjar man lära sig att behandla äldre barn (7-8) för att sedan, först i slutet av träningen, lära sig det mest subtila i att behandla mycket små barn. De flesta i Väst får ju tyvärr aldrig veta detaljer runt ämnet i och med att kinesisk medicin i sin fulla form är nästan helt okänd här. Den kan verkligen hjälpa hälsoproblem hos barn som västerländsk medicin saknar verktyg för – precis som den gör för vuxna. Även om anmälan kan ha varit felaktig i just detta fallet så är kvacksalverilagen bra att ha kvar tills vi höjer utbildningsnivåerna och kraven inom kinesisk medicin. Kvacksalverilagens inställning (även om de täcks av andra lagar själva) används ju redan av dem bland den legitimerade vårdpersonalen som är professionella och tar det som självklart att ta ansvar för att verkligen kunna behandlingsformerna de använder.

För att börja överbrygga informationsgapet mellan den västerländska vården och kinesisk medicin med hög kvalitet så lägger vi ut korta texter på nätet och håller föreläsningar som vi hoppas sakta kan bygga en bro. http://www.levandestillhet.se/kvalitet_akupunktur går igenom den faktiska utbildningstiden utbildningarna har, och http://www.levandestillhet.se/vetenskap/ost-vast går igenom kinesisk medicinsk historia, medicinska upptäckter de ofta gjorde tusen år före oss i Väst, och nämner bland annat en av deras första fördjupningstexter om pediatrik och gynekologi som publicerades år 682.

Daniel Skyle, journalist, och debattör. Arbetar med kinesisk medicin på heltid.