Här kommer att ligga en lång översiktstext över kinesisk medicin på runt 60 sidor, med guide till synsätt, principer, diagnostekniker, behandlingsformer och historik. Du kan se en kortare översikt över hur olika utbildningstid inom akupunktur påverkar akupunktörens kunskap i texten http://www.levandestillhet.se/kvalitet_akupunktur och en guide till alla de medicinska landvinningarna kinesisk medicin gjorde för mer än tusen år sedan som vi ofta tror att vi "uppfann" i Väst, i den fascinerande texten http://www.levandestillhet.se/vetenskap/ost-vast, och en översikt över den äldsta och mest kompletta versionen av qigong i form av skräddarsydd qigong, som går in under specialiseringen qigongläkare, i texten http://www.levandestillhet.se/skraddarsyddqigong. Vi hoppas att de kan erbjuda ett alternativ i mellantiden.