Kärnan i mysticism och andlig träning: levande och döda meditationstraditioner - hur kan du skilja dem åt?

Hej. Välkommen hit. Den här texten ingår i Levande Stillhets Informationsprogram som går ut i form av artiklar, texter och föreläsningar, och som har som mål att sprida information om gamla traditioner och traditionslinjer för att förklara inte bara hur de fungerar utan också vilket kunskapsdjup och färgrikedom som finns i den mångtusenåriga väv som en levande traditionslinje är.

I den här texten ska vi fördjupa vår diskussion av meditationstraditioner och andlig träning. Nu med fokus på vad en levande tradition är och hur den skiljer sig från en bruten eller död tradition. Vill du förstå den här texten så bra som möjligt så läs gärna Traditionell Meditation – bastext och översikt först, det kommer göra att du förstår denna bättre. I den här texten kommer vi bland annat att titta på vad andlig upplysning brukar innebära - och hur mångfasetterat och missförstått begreppet egentligen är. Vi kommer också att gå igenom vad ”mysticism” är, och varför namnet är så missvisande som det bara kan vara utan att ramla ihop av sin egen vikt. Del av det vi talar om i texten kommer säkert att framstå som utmanande för vissa, men vi ska gå rakt till kärnan i andlig träning: finns kunskapen där eller ej?

Det kommer att bli en spännande resa. Så, återigen – välkommen hit. Är du redo?