Introduktion till NLP - workshop i Malmö november 2010 med Cricket Kemp

Vi är mycket glada att kunna erbjuda ännu en workshop med NLP-legenden Cricket Kemp från England här i Sverige. Om du vill vara med på den var snäll och skicka in anmälan så fort du kan för att garantera en plats. Vi håller också på att samla in deltagare till en intensiv NLP Practitioner i Malmö med Cricket Kemp som huvudlärare och kvalitet efter The Professional Guild of NLP´s kriterier (fyra gånger fyra dagar över ett år, minst 120 kontakttimmar med lärare, inga datastudier). Du hittar information om henne och om den på huvudsidan för NLP här, och längre fram på www.smallchange.se. Fredagen innan workshop håller vi även en endags workshop om Hur du hanterar jobbiga människor, också i Malmö.

Workshopen kommer att gå igenom själva grundmaterialet i NLP, och bland annat introducera följande ämnen:

Vad NLP är och de konkreta teknikerna inom det som du själv kan använda

Så länge du är noggrann med att välja en NLP-lärare som är kunnig, så är en stor fördel med NLP just att det är konkreta och påtagliga tekniker. Inget önsketänkande, inte lärarens karisma, inte bra snack, utan konkreta tekniker du kan ta med dig hem och arbeta med. Detta gör att du faktiskt behåller kunskap och kan fortsätta utveckla den.

Metaspråk och Miltonspråk

De två grundmodellerna för kommunikation och språk inom NLP. Metaspråk är den viktigaste man lär sig och arbetar med, och här lär du dig att göra din kommunikation och ditt språk precisare och verkligen få fram exakt det budskap du vill. Miltonspråk är att medvetet göra ditt språk vagt för att komma åt att hjälpa folks undermedvetna att ta fram lösningar de själva missar. Miltonspråk är mycket användbart inom vårdsituationer för att få patienter att börja läka sig själva.

Deletions

Deleions är som det första ordet i den här meningen. Alla människor tar väck och suddar ut information på olika sätt i sin kommunikation. Det är otroligt effektivt att kunna komma åt vad du suddar ut i informationen med dig själv och till andra. Detta är ännu viktigare för dig som är chef eller arbetar med kommunikation, då utsuddningar i din kommunikation kan påverka många medarbetare eller en hel organisation.

Frames

Sättet vi uppfattar verkligheten är mycket en fråga om hur vi väljer att se den. Frames och reframing gör att du medvetet kan ändra din uppfattning av ditt liv och vad du gör till någonting som är mer användbart för dig, och ofta mer objektivt utifrån vad som faktiskt händer istället för dina subjektiva synvinklar.

Filter

NLP talar om tre olika filter som alla människor använder. Om du lär dig att hitta vilka filter du och andra använder kan du mycket lättare kommunicera med dem och förstå hur deras verklighet fungerar.

Outcomes

Outcomes brukar översättas till lösningar på svenska. Grunden här är att lära in outcome orientation - det vill säga att alltid bara se lösningar. Sedan från det bygger man upp tekniker om hur du rensar upp i röran i ditt huvud och börjar se lösningarna tydligare, och verktygen du behöver använda för att skapa dem.

Rapport

Rapport är din kontakt med en annan människa och med dig själv. Med teknikerna lär du dig hur rapport känns, hur det faktiskt är att röra sig mer i synk med en annan person, och hur du skapar detta mycket snabbt. Det är tekniker som är viktiga dels i din relation med dig själv men också om du har ett jobb som har med människor att göra. Om du kan röra dig i rapport med människorna du arbetar med, även om det bara är några sekunder, så kommer du att göra ett bättre jobb och må bättre själv samtidigt.

Pacing

Pacing bygger på rapport. Pacing är att låta ditt system spegla personen du har rapport med. Du låter dig, bara en kort stund, ta en lite av hur den andra personen fungerar för att lättare kommunicera med dem. Detta är i sin tur roten för Leading, där du leder dem i en riktning som hjälper dem i deras liv.

Ekologi

Ekologi är en grundsten inom NLP. Alla använder den inte, men grenen av NLP som Levane Stillhet, Small Change och föreläsarna vi samarbetar med har, är ekologisk NLP. Vi betonar hela tiden att det måste vara med. Ekologi innebär helt enkelt att om du är ett träd i skogen så är du alltid intresserad av att veta hur dina handlingar och beslut påverkar träden som växer omkring dig. Ekologi och ekologichecker på förändringar du genomför ser till att din NLP håller sig etisk och balanserad och gör dig till en hjälpande faktor för andra människor. Du hittar två texter om Ekologi på huvudsidan om NLP.

Ankare

Alla människor skapar ankare till olika sinnestillstånd. Musik är ankare, din arbetsplats är ett ankare, människors ansikten är ett ankare - allihop utlöser specifika bilder, tillstånd och reaktioner i dig. En viktig del av NLP är hur du lär dig att själv sätta mer effektiva ankare istället för negativa sådana. Det gör också att du kan sätta ankare för att hantera olika situationer på ett bra sätt, och sätta ankare för klarare tankeförmåga när du tycker att allt börjar kännas luddigt. Ankare är en viktig teknik, men den kräver också kunskap om punkten innan, Ekologi, för att de ska funka säkert för dig.

Datum och tid: 27-28 november, 10.00-17.00

Lokal: ej satt än

Pris: 2500:-. Sista inbetalningsdatum är 27 september 2010.

Platser kvar: 16

Anmälan: daniel@smallchange.se eller 0702/23 28 95

Konto för inbetalning

är 8321-2 44 24 345 9. Bankkonto, obs, ej BG. :) Summa för workshopen är 2500 kronor, vilket måste vara inbetalt i förväg för din plats.

 

Vi önskar dig varmt välkommen på lördag!