Kort översikt över de Inre Stilarna, med länkar och video, skrivet för Fightermag.se

De Inre Stilarna: Neijiaquan

De Inre Stilarna är samlingsnamnet för en grupp kampstilar som alla har gemensamma träningsprinciper, synsätt och träningsuppbyggnad. De är kinesiska, och det som skiljer dem från många andra kampstilar är deras precisa träning i hur man använder energi, qi [tchi], och sinne, yi [i], för att förstärka både utövarens egen hälsa och effekten i en kampsituation. De tre mest kända Inre Stilarna är Xingyi (Xingyiquan, Hsing-I), Tai Chi (Taijiquan) och Bagua (Baguazhang, Pa Kua Chang).

Ingen vet hur gamla de första rötterna till de Inre Stilarna är i Kina. Träningen hos skickliga lärare i dem har ofta varit hemlig, vilket den kan vara än idag. Någon på vägen av Kinas långa historia fick idén att använda energi för att förstärka effekten för kampkonster, och med tiden raffinerades detta ytterligare till att bli de Inre Stilarna. Det finns också det man kallar Yttre/Inre Stilar, som är Yttre Kampstilar som efter de tio-femton första åren av hård fysisk träning lägger till enklare övningar med qigong [tchigång], energiträning. Yttre/Inre Stilar är till exempel gamla stilar av Shaolin och alla dess varianter, Aikido, Pentjak Silat, Kuntao, tibetanska kampstilar, Takeda Ryu, Bando samt Capoeira Angola.

I de äkta Inre Stilarna följer man en noggrann träningsuppbyggnad som börjar med att vara ganska fysiskt tuff. Eleven tränar stora mängder repetetiv träning, där fokus är att man ska börja kunna känna sin kropp, att koppla ihop kroppen med sinnet, börja lära sig att slappna av, och sedan lägga in de teknikerna antingen i stående meditation (zhanzhuang) eller i olika långsamma former. Detaljer kan variera från stil till stil men den generella uppbyggnaden brukar alltid vara den samma om läraren har genuin träning. Du kan läsa mer om de olika stilarnas uppbyggnad både här på Fighters Stilguide och i länkarna nedan, samt se video av några av de mer kända mästarna. Samtidigt som eleven lär sig de grundläggande övningarna lärs också in de första delarna av inre form, som är ett stort bibliotek av kopplingar man gör med sinnet i den fysiska kroppen, och längre fram lär sig länka med till ren energi. Det är till stor del inre form som skiljer de Inre Stilarna från Yttre Kampstilar. Inre form innebär att en skicklig utövare av Inre Stilar kan göra en stor mängd mycket små rörelser och kopplingar inuti sin kropp samtidigt som man slåss, något som ökar effekten enormt men som samtidigt inte syns på ytan.

De Inre Stilarna i sin gamla version tar lång tid att få effektiva för kampkonst. Fördelen med dem är att för det fåtal utövare som faktiskt har tålamodet så får man lära sig extremt avancerade kampstilar med tekniker och effekt som få andra stilar har. En av de andra fördelarna är att träningen alltid är inriktad på att aldrig slita på kroppen. Målet är att bara bli friskare med träningen istället för att samla på sig skador. Den inställningen och energiträningen i de Inre Stilarna gör att utövare i dem bara skickligare ju äldre de blir, och samtidigt blir friskare. Regel inom de Inre Stilarna är att äkta utövare börjar nå sin första riktigt fulla topp vid femtio - och sedan blir ännu skickligare efter det. Många som börjar träna kampsport gör det när de är i tonåren eller de tidiga tjugo, och tänker inte på att skador man får då kan stanna i ens kropp resten av livet, någonting som gör att man bör vara försiktig med hur man tränar när man är ung.

Klassiska Inre Stilar använder alla kamptekniker som finns. De använder en bred repertoar av slag, men också kast, lås, benlås, svep, kast där man inte använder armarna utan bara kroppen, brytningar, manipulation av motståndarens bindväv, energisystem och sinne, armbågar, knän, underarmar, skallningar och så vidare. Det enda klassiska Inre Stilar brukar vara försiktiga med är att man sällan sparkar högre än skrevet, då högre sparkar än så gör att man blir farligt instabil och skapar stora luckor som en motståndare kan använda. Den grundläggande inställningen är att hela kroppen är ett vapen och hela motståndaren är en måltavla; det finns inga begränsningar. De tre större Inre Stilarna har alla olika intention i hur de tränar, hur de slåss, vilken sorts energier de använder och hur de ser på motståndaren. Du kan läsa mer om dem under varje stil.

Det svåraste med Inre Stilar i Väst är att hitta kunniga lärare. Är du seriöst intresserad, lägg hellre lång tid på att leta lärare istället för att lära in fel redan från början. Är det dessutom energiträning inblandad, tänk på att om du får lära dig den fel eller tränar den fel så kan det också ge skador på ditt system och din hälsa. Så lägg hellre lång tid på att leta riktigt skicklig lärare – du får igen det tusenfalt resten av ditt liv.

© Daniel Skyle 2008


Länkar för vidare läsning:

http://www.levandestillhet.se/inre_stilarna

http://www.levandestillhet.se/xingyi

http://www.levandestillhet.se/baguazhang/bas

http://www.levandestillhet.se/levande_stillhet_wikipedia_skador

Du hittar även tre mer specialiserade korttexter under denna på huvudsidan. Dessa skrevs ursprungligen för Fightermag.se till deras stilguide, men uppdateras kontinuerligt av oss. Vi väljer bland annat video med mycket hög kvalitet hos utövaren för att illustrera olika facetter av de tre större Inre Stilarna.


http://www.freewebs.com/lineofintent/

Sajten till läraren och författaren Alex Kozma, som också har skrivit flera mycket bra böcker om de Inre Stilarna och deras träning i deras gamla version. Lärare i Xingyi, Baguazhang, Taiji, Pentjak Silat och tibetanska kampkonster.


Video:

Tai Chi - Taiji:

Chen Tai Chi (den äldsta Tai Chin) med Chenmästaren Chen Zhenglei:

http://www.youtube.com/watch?v=oRAv85s3OZk


Intervju med Bruce Frantzis, där han sedan visar korta sektioner ur både Wu Tai Chi, Gammal Yang Tai Chi, och Chen Tai Chi:

http://www.youtube.com/watch?v=9bvV7J4rpDI


Olika variationer på push hands, Tai Chis grundläggande partnerträning. Här från Chen Taiji, också med Chen Zhenglei. Tänk på att det tar flera år innan man börjar träna push hands, och att det här clipet inkluderar många olika versioner av det som man bygger upp i lager. Detta är inte en övning, utan en uppvisning sammansatt av flera olika svårighetsgrader:

http://www.youtube.com/watch?v=adJwzXfCufE


Xingyiquan - Xingyi - Hsing I:

Luo Dexiu visar Xingyis Fem Element:

http://www.youtube.com/watch?v=Ld3ek8i9pT4

Äldre Xingyi, Shanxi Xingyi, som brukar anses vara roten till de senare systemen med Hebei Xingyi som ofta innehåller inblandingar av tekniker från Tai Chi och Bagua. Här ren Shanxi Xingyi, första videon bara Piquan, basen för all Xingyi, i det andra alla Fem Elementen:

http://www.youtube.com/watch?v=xgdDPr1gj7A

http://www.youtube.com/watch?v=2l3ZKrSlHi8


Bruce Frantzis visar de Fem Elementen:

http://www.youtube.com/watch?v=SAAtQvccP30

Samt applikationer med förklaringar av dem:

http://uk.youtube.com/watch?v=83p7ire2gI8


Baguazhang - Bagua - Pa Kua:

Bruce Frantzis visar Bagua:

http://www.youtube.com/watch?v=VQViqc29G8I


Cheng Bagua, Gao Yishengs traditionslinje med mästaren Luo Dexiu, samt video:

http://www.yizongbagua.com/index.htm

http://www.youtube.com/watch?v=gHgbTRSLYvU


Del av mer avancerad Baguaträning är att man använder pålar som fokus för cirkelgående och applikationer, allt mer för att närma sig Baguas mål att kunna slåss effektivt mot upp till nio motståndare samtidigt. Här visar Adam Xu (Adam Hsu, se även hans bok The Sword Polisher´s Record, mycket bra samlade texter om traditionell kampkonstträning) del av ett set för hur man applicerar olika sorters kraft samtidigt som man tränar mot pålarna. Klassiskt börjar man med en, sedan tre, och så vidare, tills alla nio står uppställda.

http://www.youtube.com/watch?v=3ReAqOl970U


Emptyflower är nätets mest kända Xingyisida, men stora mängder information, videos, artiklar och både forum och videoforum för Inre Stilar i allmänhet. Ett fynd för alla som är intresserade av Inre Stilar.

http://www.emptyflower.com/xingyiquan/index.html


Bra introduktion till begreppet wude, kampkonstetik. Alla äkta lärare inom både Inre och Yttre stilar fokuserar stort på wude, och att lära sina elever vad det är och hur de bör genomsyra både träning och vardag. De skickligaste och mer försiktiga lärarna inom gamla Inre Stilar väljer ofta inte att ta en elev om eleven saknar wude, utan säger bara nej.

http://www.levandestillhet.se/wude/bas


Artikel från mästaren Adam Xu´s blogg, här om hur klassisk träning är uppbyggd och attityden mellan lärare och elev. Mycket läsvärd för att förstå hur allvarligt ämnet är i äkta traditionella stilar.

http://www.adamhsu.com/articles/taiwanblog_withSifuLiu.html