De Inre Stilarna - Neijiaquan

Välkommen hit. I den här texten kommer vi att gå igenom vad som karakteriserar de kampstilar som är kända under samlingsnamnet Neijiaquan, de Inre Stilarna. Deras synsätt och träningssätt skiljer sig mycket från de flesta kampstilar, bland annat genom träningsregeln att all träning de gör ska göra dig friskare och mer avslappnad, inte bara ge dig förmåga att försvara dig själv och andra.

Om du har hoppat direkt till att läsa om de Inre Stilarna skulle jag varmt rekommendera dig att först läsa sektionen om traditionell qigong, då den kommer att göra det lättare att förstå det som står här. Tänk på att allting som ingår i traditionell qigong ska ingå i alla de Inre Stilarna. Vill du ha mest ut av informationen här, läs då först sektionen som heter Traditionell Qigong. Längre fram kommer det även att ligga texter som fördjupar en av de Inre Stilarna i taget, och olika fasetter av deras träning. Innan du läser dem, läs den här texten som bas om du vill förstå allt i fördjupningarna.