En kommentar angående Försäkringskassan och qigong för rehabilitering i Sverige

Detta är en kort text skriven för dig som arbetar med rehabilitering, framförallt rehabilitering av stresskadade människor, vare sig det är inom Försäkringskassan eller i någon annan bransch. Den är tänkt som en mycket kort guide till problemen som är hemskt tydliga i kontakten mellan rehabilitering och qigong i Sverige, och som ingen annan verkar ta upp. I Sverige kan vem som helst kalla sig lärare i qigong, oavsett hur lite träning de har. Det existerar ingen gemensam kvalitetssäkring, inget regelverk som kontrollerar hur mycket personen kan. Alla "diplomerade" kurser som finns är helt individuella, mycket kortvariga, och utdelas av en individ och den personens organisation.

Mängden stresskadade människor ökar allt mer i Sverige. Den nuvarande policyn om begränsad sjukskrivning av stresskadade och utbrända individer gör det sannolikt att rehabiliteringsmetoder kommer att användas mer och mer. Qigong och annat material från traditionell kinesisk medicin har använts i flera år av Försäkringskassan på olika håll i Sverige, men i och med att vi nu startar upp den här hemsidan med information känner jag mig tvingad att kommentera bristerna i systemet - både hur det slår mot de som ska rehabiliteras och mot personalen som hanterar ärendet.

Qigong och kinesisk medicin kan göra underverk för en persons hälsa om kvalitetsnivån är bra. Det kan vara i form av qigong, det kan vara i form av akupunktur, men det viktiga är fortfarande att det krävs en hög kvalitetsnivå hos utövaren som lär ut eller som behandlar patienten. Är läraren eller akupunktören mindre kunnig sker två saker:

  1. Om personen som utför behandlingen inte är högt utbildad inom sitt ämne kan patientens situation förvärras istället för att förbättras
  2. Behandlingen ger enormt mycket sämre effekt

Båda punkterna är viktiga från olika vinklar. Den första är givetvis den viktigaste. Patienter inom rehab är känsligare och mer utsatta än "vanliga" elever som söker sig till qigongklasser eller liknande. Om patienten är stresskadad ska de lära sig övningar och tekniker som är anpassade efter detta, annars är det risk för att de blir sämre. Hittar man en kunnig lärare så ger qigong och akpunktur mer effektiv och säkrare läkning av stresskador än mycket annat som finns tillgängligt i Väst just nu. De ger dessutom permanenta verktyg som patienten kan fortsätta använda kontinuerligt för att få mer makt över sin hälsa i sin vardag och på sitt jobb.

Punkt två slår primärt på ryktet som qigong och kinesisk medicin har. Vem som helst kan kalla sig qigonglärare, medan utbildningskraven på akupunktur i Sverige fortfarande är så låga att det är skrämmande för patienternas säkerhet. Detta gör att kursen som plockats in eller hälsoutövaren som patienten har skickats till kanske hålls av någon med utbildning som motsvarar en första hjälpen-kurs på Röda Korset, medan handläggaren som skickar dit patienten tror att läraren motsvarar en specialistläkare. I det långa loppet gör detta att högkvalitativ qigong och kinesisk medicin sakta dör ut, i och med att ingen vet hur mycket den riktiga, högt utbildade versionen kan göra för folks hälsa. Detta är enormt tragiskt med tanke på hur mycket den skulle kunna göra för att förbättra hälsan hos patienter och personal.

Den sammanfattande kommentaren för dig som arbetar inom rehabilitering är att försöka leta efter den skickligaste läraren i ditt område. Kolla de som finns, var vänlig men skeptisk, och ställ frågor om vad de kan och om de kan skräddarsy träning efter olika hälsotillstånd, som till exempel stresskador. Verkar de helt oförstående inför detta så har du precis fått ditt svar. Vill du ha en mer djupgående genomgång är du varmt välkommen att läsa vidare i Hur du letar lärare i sidomenyn. Du har även en kort guide för företag som tar in hälsokonsulter, och den hittar du under Företagsprogram, och sedan Råd till ansvariga.

Kom också gärna ihåg att qigongträning med hög kvalitet, och akupunktur med hög kvalitet, kan hjälpa den fysiska och mentala hälsan hos personalen lika mycket som patienterna. Personalen har enorm makt att påverka människors liv, och ett stort ansvar. Ju friskare de själva är desto säkrare och skickligare kan de hjälpa klienten eller patienten framför sig utan att behöva gå under själva på kuppen. Har du frågor om den här kommentaren kan du kontakta oss på Levande Stillhet. Du hittar all information under Kontakta Oss i sidomenyn.

Lycka till.