Energimässigt självförsvar och wei qi

Välkommen hit. I den här texten ska vi gå in på två ämnen som väver in i varandra. Det första är det vi på Levande Stillhet kallar energimässigt självförsvar. Det andra är det som kinesisk medicin, meditation och qigong kallar wei qi, "skyddsenergi", här i Väst ofta kallat "aura".

Just den här sektionen är skriven för att ge lite bakgrundsinformation och större djup i det en av våra huvudlärare, den Taoistiske mästaren Bruce Frantzis, kommer att lära ut i Malmö på våren 2008. Ämnet för hans första workshop i Skandinavien är en introduktion i ett qigongset som kallas Dragon and Tiger, och som just arbetar i detalj med att få liv i din wei qi och lära dig hur du rensar ut blockeringar ur den - både skräp du har fått från andra och sådant som redan sitter i ditt eget system. Under sektionen Bruce Frantzis Sverige 2008 i sidomenyn kan du läsa mer om hans workshops, och under Våra lärare kan du läsa mer om honom själv.