Kommentar till nästa steg i överföringen av kinesisk medicin och qigong till Väst: från bredd till kvalitet

Välkommen hit. Den här texten är en kommentar till hur överföringen av traditionell kinesisk medicin sker till Väst just nu, år 2007 – överföringen av en vetenskap med komplex information från en kultur till en annan. Den är skriven både som kommentar och som bakgrundsförklaring för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Längre fram kommer vi att lägga ut många texter på det här ämnet, där varje text kommer att täcka olika fasetter av fördjupad information.

Vi på Levande Stillhet anser att överföringen av traditionell kinesisk medicin och qigong nu har gått från Steg 1 till steg 2, vilket är en av anledningarna till den här hemsidan och alla dess texter.

Steg 1 var informationen att kinesisk medicin överhuvudtaget finns. Den första vågen kom på 1960-talet, även om akupunktur existerat hos enskilda individer i Sverige sedan tidigt 1900-tal. Steg 1 innebär – som med alla ämnen – att människor börjar känna till att ämnet existerar, litegrand om vad det gör, och baskunskaper om hur det fungerar. De flesta ”vet” idag till exempel ”vad akupunktur är”, liksom att de ”vet vad qigong är”.

Vi på Levande Stillhet anser att Steg 1 är över. Steg 2 har redan påbörjats. Steg 2 är fördjupningen av information, ett sakta sipprande av äkta kunskap om traditionell kinesisk medicin in i vår kultur, och ett växande krav på hög kvalitet från allmänheten själv, inte bara från utövarna av ämnet i sig. Levande Stillhets hemsida är gjord för att vara en informationsbas där allmänheten får information mycket få känner till och ännu färre sprider, så att patienterna själva börjar få kunskap nog att bedöma - och ställa krav. Detta är en process som självmant kommer att sätta press på alla utövare av kinesisk medicin och qigong att höja sin kvalitet, när de okunnigare utövarna börjar förlora patienter som blivit mer kräsna.

Den här rörelsen har börjat under ytan både inom akupunktur och inom qigong, och även om kunskapsmängden tillgänglig fortfarande är enormt urvattnad sett från perspektivet av vad hög kvalitet inom äkta traditionell kinesisk medicin är, så finns ändå rörelsen där mot mer kunskap och krav på kvalitet.

Det finns två stora fällor som vi verkligen hoppas går att undvika i Steg 2.

1) Inblandandet av ego i vad som är en läkarvetenskap

2) Att hantera kinesisk medicin respektlöst på grund av för lite egen kunskap

Sannolikheten är att vi kommer att falla i båda de fällorna, men om vi tänker på dem kan vi förhoppningsvis minska det så att vi faller så lite som möjligt.

1) är mycket tydlig redan nu, bland annat i kommentarerna till en välskriven debattartikel i Dagens Medicin (länk, se nedan), där det förekom att utövare av västerländsk medicin med extrema korttidsutbildningar i kinesisk medicins absoluta grunder protesterade utifrån sårade egon. Det första och viktigaste är förstås alltid patienten, och hur effektivt och säkert patienten kan bli hjälpt. Är inte det första reaktionen så visar det givetvis på åsiktshållarens inblandning av sitt ego. Det förekommer inom alla områden, i och med att människor är människor, det är bara lite synd i det här sammanhanget då det tillfälligtvis fördröjer att mycket av de unika kunskaperna inom kinesisk medicin når patienter i Väst. Kom också ihåg att samma unika kunskaper har förmågan att hjälpa hälsan hos utövare av västerländsk medicin: detta skulle göra att de kunde fortsätta att använda sina kunskaper fullt ut utan att bli utbrända, något som är ett lidande som är onödigt för individen och samtidigt en enorm förlust av kunskap för patienterna och sjukvården som helhet.

2)är svårare att komma åt. Steg 1 har lagt grunden av information i Väst, men nu kommer den viktiga fortsättningen i att sprida kunskap om varför hög kvalitet är så viktig, och vilket djup den traditionella kinesiska medicinen har i behandlingsmöjligheter. Idag verkar mycket få individer ha kunskap nog för att göra det, och ännu färre av de som har det lägger tid på att sprida den. Det gör att informationen som finns tillgänglig inom svensk sjukvård till exempel helt omöjliggör en korrekt uppfattning om traditionell kinesisk medicin. Det är knappast konstigt att en läkare inte respekterar akupunktur om det är i händerna på någon som har gått en handfull helgkurser eller två terminer i ämnet. Akupunkturläkare i Kina har lika lång utbildning som läkare inom västerländsk medicin har här hos oss./

Debattartikeln i Dagens Medicin finns på följande länk:

http://www.dagensmedicin.se/debatt/2007/10/09/vardpersonal-med-snabbutbi...

Den var ett mycket intressant exempel att ta upp här. Sett utifrån perspektivet av läkarvetenskapen kinesisk medicin - som har existerat i en obruten följd sedan minst 2300 år tillbaka, och som kontinuerligt applicerar pragmatism på att utvecklas för att hjälpa patienten - så var artikeln en välskriven, välformulerad och korrekt underdrift. Bland kommentarerna till den på Dagens Medicins sida så fanns flera som var sansade och professionella, och som behöll sin balanserade yrkesskepticism, men ett bekymmersamt stort antal uppvisade just problemen vi har pratat om här. I flera var det tydligt att skribentens åsikter var motiverade utifrån eget ego, och en brist på kunskap som är så stor att den inte kan kallas annat än tragisk. Många av de senare kommentarerna var dessutom anonyma, någonting som gör det ännu sorgligare. Västerländsk medicin har sina för-och nackdelar; traditionell kinesisk medicin har sina för- och nackdelar. Någon som påstår att endera är ”bäst” visar bara hur stor okunskap de har om den andra medicinska inriktningen.

Nu när vi är inne i Steg 2 kan vi bara hoppas att vidareutvecklingen av att få in kvalitet och äkta kunskap om traditionell kinesisk medicin i Väst växer sakta och stabilt. ”De största träden har de djupaste rötterna,” för att citera ett av de många diagnoskoderna och ordspråken som finns inom traditionell kinesisk medicin. Ju mer kvalitet traditionell kinesisk medicin får här i Väst, desto mer kommer den också att få möjlighet att ge den fulla hjälpen den kinesiska läkevetenskapen kan ge både till patienter och sjukvårdspersonal.

Levande Stillhet kommer att fortsätta att bevaka, kommentera och förklara utvecklingen av kinesisk medicin i Väst, Sverige och i svensk press. Vi hoppas att du har haft nytta av den här texten, och – precis som vi – kommer ihåg att inte falla allt för djupt i fällorna vi nämnde i texten. Välkommen åter.

Artikelförfattare är Daniel Skyle, journalist och profesionell qigonglärare med snart 20 års erfarenhet. Han har skrivit om ämnena i svensk och engelsk fackpress i 15 år.