Chen Taiji: den första Tai Chin. Översikt med länkar till artiklar och video

Hej. Välkommen hit. I den här sektionen hittar du en mer specifik fördjupning av den Inre Stilen som nu blivit känd som "Tai Chi" - Taijiquan, Taiji. Vi rekommenderar att du först läser texterna De Inre Stilarna - neijiaquan, bastext och texten Traditionell Tai Chi om du vill ha full nytta av den här texten. Vi kommer inte att gå igenom all den självklara uppbyggnaden och energi-användningen inom de Inre Stilarna och Taiji här, utan den här texten tittar enbart på Chen Taiji som stil. Du hittar även vår nya sida om push hands i Tai Chi och de Inre Stilarna i samma sektion som denna. Den sidan handlar bara om push hands i Tai Chi och partnerträningen i de Inre Stilarna, och visar träningen från Chen Taiji, men den här texten handlar specifikt om stilen som helhet.

Tai Chis historia

Bakgrunden på stilarna som idag samlas under namnet Taijiquan har varit och är fortfarande omdebatterad. Det finns människor som forskar på ämnet akademiskt (se boklista i slutet på den här texten) medan större delen av utövarna och kampkonstvärlden i allmänhet upprepar olika legender som om de vore sanning. Chen Taiji kallas så för att den härrör från Chen-klanen i byn Chenjiagou. Stilen har sin rot i den "kung fu" som man tränade i byn för att försvara sig själva mot banditer och stråtrövare. Gissningar just nu är att det kanske kom någon utifrån - en professionell kampkonstnär eller kampkonstmunk - som kanske uppgraderade deras kunskaper med taoistisk qigong och dåtidens Inre Stilar, vilket blandades med klanens eget material. Sånt var mycket vanligt i Kina förr. Och från den roten runt år 1650 har sedan Chen Taiji vuxit. Chenfamiljen själva räknar sina generationer av träning från en tidigare förfader än så, och säger att nuvarande formella traditionsbäraren för hela stilen, Chen Xiaowang, är den 19e. Men det vi skulle kunna kalla "taiji" började antagligen uppstå runt 1650.

Chen Taiji och dess särdrag

Chenstilen i Taiji är en av fem större Tai Chi-stilar som finns idag. Alla är barn till Chenstilen. Vi ska titta på det här i korthet längre fram i texten. Just Chenstilen specialiserar sig tydligt på det som kallas chanzijing, "silk reeling energy", som är ett specifikt sätt att använda spiraler inuti utövarens kropp, energisystem och sinne. Denna träning kom att ändras i alla de andra stilarna där man mestadels använder det som kallas chouzijing, "silk pulling energy", och som syns mycket mindre men bör röra sig enormt starkt under ytan. Den träningen har däremot försvunnit och vattnats ur så att mycket få lärare i Tai Chi faktiskt kan den, utan istället bara gör rörelser ur former helt tomma på det rika innehållet som gör Tai Chi till en äkta Inre Stil. Du kan läsa mer om fyllningen som kan finnas inuti de Inre Stilarnas rörelser i texten De 16 Neigongprinciperna, i den här sektionen. Vi kommer att titta närmare på skillnaden på chanzijing och chouzijing här.

Chenstilen formades och tränades under en tidsperiod då man i allmänhet bar rustning av någon sort, antingen läderrustningar eller kombinationer av det och en del metall. Rörelserna är till stor del designade för att slåss på ett slagfält medan du är klädd så och mot andra motståndare som är klädda så. Stilen är uppbyggd runt den intentionen, vilket också formar att man aldrig tränar markarbete (hamnar du på marken är du död) utan istället har en bred repertoir av tekniker där du slåss i markhöjd medan du fortfarande står upp, vilket du kan se i formerna och träning (samma princip gäller i Bagua och Xingyi). Senare Taijistilar hade inte samma fokus på att fungera i ren strid. De kom att utövas mer av en rik köpmannaklass som ville må bra, och de rena kampkonstaspekterna inom Taiji dog sakta medan de unika hälso-aspekterna tog över. Notera att bara för att stilen är mer stridsinriktad än de andra innebär det inte att lärare i Chen Taiji nödvändigtvis kan använda sina kunskaper under äkta hot eller i äkta självförsvar. Det är mycket få som kan det, så leta länge om det är detta du vill träna.

Här nedan har vi satt samman flera clip för att illustrera skillnaden på ett tydligt och lätt sätt.


Först form från Chen Taiji med Chen Yu, son till Chen Zhaokui. Notera hur spiralerna flödar i rörelserna han gör.

http://www.youtube.com/watch?v=PA8B8SJjVEE&feature=related

Här en direkt lektion i chanzigong, "reeling silk exercises", med Wang Zhiping.

http://www.youtube.com/watch?v=cI8YZK-cXTI&feature=related

Och som jämförelse kan du se mycket tydlig och mycket skicklig chouzijing här ("pulling silk energy"), i klasissk Wu Tai Chi med traditionsbäraren Li Bingci. En av våra lärare, Frank Allen, är innanför porten-elev till Li Bingci. Du kan läsa mer om klassisk Wu Tai Chi i hans och Tina Zhangs bok, Classical Northern Wu Style Tai Ji Quan.

http://www.youtube.com/watch?v=tZOdCQnABEE

Och för att ge en ännu lättare jämförelse kan du i det här clipet se traditionsbäraren och Tai Chimästaren Bruce Frantzis visa tre av de största stilarna sida vid sida och tala om hur Taiji fungerar i sina gamla version.

http://www.youtube.com/watch?v=9bvV7J4rpDI&feature=PlayList&p=8058D86C95...


Träningsuppbyggnad

Tänk på att kvaliteten på lärare i Chen Taiji varierar lika mycket som i alla andra inriktningar av kampkonst, qigong, eller i vanliga livet med jobb som läkare, bilmekaniker, lärare etc. Om du är seriöst intresserad av att lära dig någon stil, vilken det vara må, så läs så mycket du kan om den och lägg sedan tid på att leta efter den skickligaste läraren du kan få tag på.

Alla kompletta kampkonstsystem innehåller många sorters träning som kompletterar vartannat. Svårigheten med de Inre Stilarna är att förstå att själva kärnan av deras kraft kommer från inre form, inte yttre rörelser. Är du inte tränad så kan du inte se hur mycket inre form en lärare har. Men här har du några av träningsteknikerna som inkluderas i Chen Taiji.

Den första har vi faktiskt tittat kort på redan: chanzigong. Detta är den absoluta kärnan i all Chen Taiji. Om utövare lägger mycket tid på former istället för detta så har de missat en hel del av stilens hjärta.

Nästa klassiska steg är zhanzhuang, stående meditation. Detta går igen i alla de Inre Stilarna. Du hittar texter här på sidan om det på flera ställen, dels i Publicerade Artiklar, dels i texterna i den här sektionen och dels i texten om stående meditation under Qigongseten vi lär ut i sektionen Levande Stillhets Kurser. Stående meditation är ett annat av de klassiska sätten att bygga upp kraft, kopplingar och inre form i träningen.

Ett annat steg som ofta missas är att lära ut hur man gör fajing, "explosiv kraft" i de Inre Stilarna. Detta är ett måste om eleven någonsin vill kunna använda materialet i äkta självförsvar eller fighting. Jing är samlingsnamnet för olika sorters energi som används i de Inre Stilarna, och fajing i sin tur samlingsnamnet för alla de olika sätten att slå eller projicera energi snabbt. Chen Yu visar den korta versionen, med slag på olika sätt, medan Bruce Frantzis visar den långa i sitt clip.

Återigen mästaren Chen Yu, som här visar fajing-träning.

http://www.youtube.com/watch?v=j_vcWq2GYXs&feature=related

Feng Zhiqiang om bajing, de åtta grundläggande energierna i Taiji:

http://www.youtube.com/watch?v=byvV5FUZCn8

http://www.youtube.com/watch?v=d1i1fSyBDj8

Bruce Frantzis, Taiji- och Qigongmästare, som här går igenom de första fyra i detalj och visar applikationer av dem. Du kan läsa mer om de Fyra Energierna i texten om Inre Stilar, samt i den om Xingyi.

http://uk.youtube.com/watch?v=Wk0PCIAxD1c&feature=channel_page


Chen Taiji och dess former: en uppvisning av utvalda Tai Chi mästare

För att ge dig chansen att jämföra lite av skillnaden i känsla, uttryck och djup som olika mästare har inom Chen Taiji, har vi valt ut några olika stora namn som visar samma former. Första formen elever lär sig brukar vara Laojia, "Den Gamla Formen". Laojia brukar vara mjukare och mer lik det folk i Väst ser som "Tai Chi". Den är till för att mjuka upp och öppna upp elevens kropp och börja skapa en struktur, jordning, och kunskap om stilen. Chen Xiaowang är den nuvarande officiella traditionsbäraren för Chen Taiji, Chen Zhenglei är hans bror.

Första delen av Laojia med Chen Zhenglei.

http://www.youtube.com/watch?v=saPQ6wf4eCw&feature=related

Första delen av Laojia med Chen Xiaowang.

http://www.youtube.com/watch?v=sQUfDdqVtug

Samma form, första delen av Laojia men mycket unikt med legenden Du Yuze (filmat 1975. Du Yuze tränade för gammelfarfadern till båda grabbarna här ovan, Chen Yanxi, far till Chen Fake (16e generationen Chen Taiji). I Du´s rörelser här kan man se skillnaden på hur träningen var förr och hur den är nu.

http://www.youtube.com/watch?v=tjaamwOatX8


Nästa sekvens är den andra delen av Laojia som brukar kallas Paocui, "Cannon Fist". Här ser du tre mästare ur samma generation, och sedan Feng Zhiqiang, som var elev till Chen Fake och som senare satt samman sitt eget system som blandar Chen Taiji med taoistisk qigong, Hunyuan Taiji och Hunyuan Qigong, som vår lärare Ma Baoguo också lär ut. Där Laojia är en startpunkt med mjukhet som man sedan fördjupar med inre fyllning, är Paocui mer inriktad på att börja lära ut snabbare användning av tekniker och rörelseförmåga, att få en rörligare rot och att fungera som bas för snabb, stark fajing. Paocui innehåller också större mängder lås, kast och attacker med benen än Laojia. Det finns utövare och forskare som har åsikten att Paocui var kärnformen i gammal Chenstil, och att Laojia lagts till senare.

Andra delen av Laojia, Paocui, med Chen Zhenglei.

http://www.youtube.com/watch?v=xSncrvodX4s

Andra delen av Laojia, Paocui, med Chen Xiaowang.

http://www.youtube.com/watch?v=QDAOeOXuXBA&feature=related

Andra delen av Laojia, Paocui, med Chen Yu.

http://www.youtube.com/watch?v=PA8B8SJjVEE&feature=related

Andra delen av Laojia, Paocui, med Feng Zhiqiang.

http://www.youtube.com/watch?v=J4w_62WX9Rk&feature=related


Chen Taiji - Xiaojia: "Liten Form" och dess traditionslinje

Här kan det vara värt ett kort tillägg. Inom Chen Taiji precis som inom de andra Inre Stilarna finns det Stor form och Liten form (Dajia och Xiaojia). Det brukar vara en naturlig utveckling under livets gång att utövare som börjar med stora rörelser sakta lär sig göra dem mer kompakta och mindre, med mer inre rörelse. Xiaojia-stilar, däremot, brukar börja på mellanstorlek i formen (zhong jia) och sedan bli mindre ganska fort. De har också mycket högre del inre rörelse och cirklar inuti kroppen än de större stilarna, ser mer kompakta ut, och brukar oftare (men inte alltid) vara bättre anpassade för äkta självförsvar. "Small circle"-former brukar också ofta anses vara "hemligheter" inom en del stilar, och lärs bara ut till innanför porten-elever, medan de yttre eleverna får lära sig stor form.

Chen Peiyu.

http://www.youtube.com/watch?v=Eh3afQsRoEg&feature=related

Chen Liqing

http://www.youtube.com/watch?v=lkra-EWcAc0

Och här Xiaojias version av den andra delen av Laojia, Paocui.

http://www.youtube.com/watch?v=llOv8OWlHww&feature=related


Chen Taiji - Xinjia, "Ny Form"

Xinjia - "Ny Form" har tydligare chanzijing och är mer komplex än Laojia. Den brukar också läras ut först efter att Laojia är stabil i eleven. Xinjia sägs idag vara "ny", men sannolikheten är stor att den i själva verket är äldre än Laojia. Det är troligt att den är en presentation av en tidigare version av Laojia, vilket något förvirrande gör att den egentligen borde kallas "Ännu äldre form" om man så vill. Xinjia blev populär när Chen Taijilegenden Chen Fake lärde ut den i Peking. Man tror att det är hans version av de äldre Chenformerna som lärdes ut i deras hemby. Som så mycket annat finns det många röster om detta. Men här kan du se exempel på Xinjia av flera olika nutida mästare.

Första delen av Xinjia med Chen Zhenglei.

http://www.youtube.com/watch?v=i4GvfvhF44E

Första delen av Xinjia med Chen Xiaowang.

http://www.youtube.com/watch?v=mS1MsBYcqd0&feature=related

Första delen av Xinjia med Chen Zhaokuis son, Chen Yu.

http://www.youtube.com/watch?v=7SSiRbTAn3A&feature=related

Första delen av Xinjia med Ma Hong. Ma Hong är en av nutidens mest kända Chen Taijimästare. Han var direkt elev till Chen Fake under många år, och är en av de som talar om att Chen Fake´s Xinjia - "Nya Form" - i själva verket var den oförändrade äldre versionen av det som idag är känd som Laojia, "Gammal form".

http://www.youtube.com/watch?v=Rz5tPB9U1DI&feature=related

Chen Taiji - Zhaobao Chen och dess former

Det finns en variant av Tai Chi som idag brukar kallas Zhaobao Taiji. Den kommer från byn Zhaobao, och åsikten de flesta har är att den överfördes dit från Chenfamiljen. Utövare av Zhaobao säger själva att stilen i själva verket är äldre än så, och brukar referera till att grundaren Chen Qingping i själva verket var 7e generationens traditionsbärare i stilen. Som många andra historiska fakta kommer det antagligen att förbli olöst. Zhaobao Taiji delar en del särdrag med Chen Taiji, men är samtidigt inte längre vidare likt. Zhaobao kan också vara länken mellan Chen Taiji och Wu Yuxiang Taiji (ej att förväxla med den andra Wu, som oftast kallas Hao Tai Chi). Zhaobao Taiji har också ett mycket stort antal former, något som den delar med Hulei Taiji ("Rolling Thunder") som är en variation inom Chen Taiji, men som har flera mycket tydliga nivåer av olika former som för utövaren djupare. Du har ett clip med Hulei Jia här under.

Här ett exempel på Zhaobao.

http://www.youtube.com/watch?v=k4761SUNuBU&feature=related

Här formen Teng Nuo med mästaren Huang Jiti. Teng Nuo skapades antagligen av Chen Qingping, traditionsbärare från dem 15e generationen av Chen Taiji.

http://www.youtube.com/watch?v=jNQB_iTZzzU&feature=related

Här Hulei Taiji, med Zhang Suisheng. Hulei Jia har en helt annan energimässig känsla än vanlig Chen, och använder energi från lägre dantian på ett helt annat sätt också. Detta är en uppvisning av den sjunde och svåraste nivån av Hulei. Du Yuze, som nämns ovan, ska ha lärt ut Hulei till sina innanför porten-elever. Hulei har även ett starkt fäste på Taiwan.

http://www.youtube.com/watch?v=8MgaGt344oo


Chen Taiji - vapenformer

Chen Taiji tränar en hel del olika vapenformer. Tänk däremot på att klassisk träning i de Inre Stilarna gör att du tränar vanlig basträning och handformer ofta i tio år innan du får gå nära vapenformerna. Det finns så otroligt mycket material att lära sig utan vapen. Om en lärare tränar dig i vapenformer tidigt är chansen tyvärr mycket stor att 1) läraren inte kan materialet, eller 2) lär ut snabbt till dig för att behålla sina elever och därigenom sina pengar. Klassisk träning i de Inre Stilarna lär ut vapen ganska sent, då det är enorma mängder inre form och kopplingar som ska läggas in bara i den vanliga träning först, utan vapen.

Här visar Feng Zhiqiang Dao, Chen Taijis bredsvärdsform.

http://www.youtube.com/watch?v=jFx6vSDNHmw


Jarek Szymanskis fantastiska hemsida för människor som verkligen kan de Inre Stilarna, China From Inside. Inte en nybörjarsida, men vill du fördjupa dina kunskaper ner på detaljnivå så ligger här en del otroligt bra intervjuer och artiklar tillgängliga för allmänheten. Länken här går till översiktssidan om Taiji.

http://www.chinafrominside.com/ma/taiji.html

Chen Fake var den 17e generationen av stilen, och känd som en av de största namnen i stilen i vår tid. Han är bland annat den som tog stilen på allvar ut i världen från Chenfamiljens by, och han lärde ut i Beijing efter att ha blivit inbjuden dit av sin brorson Chen Zhaopei (18e generationen). Nuvarande generationsbäraren Chen Xiaowang (19e generationen) är brorson till Chen Zhaopei.

http://www.chinafrominside.com/ma/taiji/FZQinterview.html#CHEN FAKE


Artikel och översikt över Chen Taijis Xiaojia, "small circle" version, som är mycket sällsynt att hitta idag.I artikeln kan du även se bilder som jämför föregående generationers Chen Taiji med nuvarande, och se hur den nuvarande nästan helt saknar det som kallas "bågar" i träningen, (bows), och som är en kritiskt viktig del av äkta Inre Stilar. Du kan läsa mer om begreppt i sektionen Levande Stillhets Kurser, sedan Qigongseten vi lär ut och där tittar du på texten för Bend the Bow.

http://www.chinafrominside.com/ma/taiji/xiaojia.html

Intervju och diskussion om hemligheterna i den Gamla Yangstilen som gick via Yang Chengfus bror Yang Jianhou, och till en linje utanför familjen i sig. Yang Tai Chi är tyvärr den stil som blivit mest urvattnad då den spridits nästan enbart som träning för hälsa i världen. Hälsokapaciteten i den är en stor gåva till många människor, men börjar mer och mer bara bli utövare som står och tränar formrörelser utan minsta kunskap ens om det fulla innehållet av inre form för hälsa, ännu mindre för kampkonst.

http://www.chinafrominside.com/ma/taiji/weishuren1.html

Och till sist, för underhållningens skull, listan på kända och nutida former inom Taiji idag. Den är desto mer underhållande då former inte egentligen betyder någonting: frågan är hur mycket inre kopplingar och kraft eleven har, och detta tränas till största delen in genom mycket enkla övningar. Formerna lärs in senare, för att ge en arsenal av tekniker till hands för utövaren.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tai_chi_chuan_forms