Basträning - den viktigaste delen av all äkta qigong- och meditationsträning