Baguazhang, kort översikt med länkar och video, skrivet för Fightermag.se

De Inre Stilarna: Bagua (Baguazhang, Pa Kua Chang)

OBS: tänk på att vi regelbundet uppdaterar den här sidans videoclip.

De Inre Stilarna är samlingsnamnet för en grupp kampstilar som alla har gemensamma träningsprinciper, synsätt och träningsuppbyggnad. De är kinesiska, och det som skiljer dem från många andra kampstilar är deras träning för hur man använder energi, qi [tchi], och sinne, yi [i], för att förstärka både utövarens egen hälsa och effekten i en kampsituation. Den här texten handlar om den av de tre som brukar kallas Bagua (Baguazhang, Pa Kua Chang), som är den av de tre som är absolut mest avancerad och svårast att lära sig.

Bagua är en unik kampstil. Ingen annan stil kommer i närheten av vad Bagua kan göra både i form av rörelseförmåga, användning av energi och hur den kan frigöra sinnet hos den som utövar stilen. Bagua har sina rötter inom rent taoistisk träning (se länk nedan) och cirkelgåendet som karakteriserar stilen har använts inom Taoismen i tusentals år. Någon, någonstans på vägen, fick den goda idén att kombinera energin och teknikerna detta byggde upp med att göra det till en kampkonst, men ingen vet hur gammal Bagua som kampstil är. Den blev känd allmänt först på 1800-talet, men har sannolikt existerat i andra former under två eller tretusen år.

Bagua har en del unika träningssätt och synsätt. Stilen har två övergripande träningssätt. Det första, som är helt unikt, är cirkelgåendet (zou zhuan). Här tränat utövaren att gå i en cirkel och medan man gör det sakta träna in ett mycket stort antal tekniker och sätt att öppna kroppen både inuti och utanpå. I cirkelgåendet lär sig utövaren att börja skapa och använda Baguas spiralenergi (luoxuanjing). Cirkelgåendet lägger också grunden för Baguas unika fotarbete, kou/bai, eller koubu/baibu, som är del av stilens specialisering i att slåss mot många motståndare samtidigt. Det fotarbetet tränas in när utövaren byter riktning i cirkeln, och blir sedan allt mer komplext och snabbt. I början är en cirkel mellan 12 till 16 steg stor, medan mycket avancerad träning använder cirklar på 8 till 6 steg och även kan använda dubbla cirklar i form av en åtta. Det är i cirkelgåendet som eleven lär sig inre form, som är ett stort bibliotek av kopplingar man gör med sinnet till den fysiska kroppen, och längre fram i träningen till ren energi. Det är till stor del inre form som skiljer de Inre Stilarna från Yttre Kampstilar. Inre form innebär att en skicklig utövare av Inre Stilar kan göra en stor mängd mycket små rörelser och kopplingar inuti sin kropp samtidigt som man slåss, något som ökar effekten enormt men inte syns på ytan.

Under mycket lång tid (flera år) går man cirkeln långsamt, och kopplar sakta ihop kroppen allt djupare medan man gör det. Mer kompletta Baguastilar brukar först träna ett år eller mer av att man bara går i raka linjer, då cirkelgåendet är extremt komplicerat om man ska göra det som det är tänkt. När själva gåendet är stabilt lägger man till fasta positioner för överkroppen till det (mubazhang); detta är Baguas version av stående meditation, även om många Baguastilar lär ut ren stående meditation som en bas innan cirkelgåendet. De fasta positionerna med överkroppen öppnar upp kroppens bindväv på olika sätt, öppnar energiflöden och skapar sakta en allt stabilare struktur som är själva roten till palm-changes (huanzhang), Baguas kortformer. När utövaren börjar bli skickligare gör man gåendet i först vanlig gångtakt, sedan allt snabbare och snabbare. Detta tar lång tid, då det måste göras samtidigt som utövaren gör en stor mängd tekniker med sinne och kopplingar inuti sin kropp.

Steget efter stabilt cirkelgående är i allmänhet palm-changes. Det finns åtta av dessa kortformer, var och en länkat till de Åtta Trigrammen (bagua) från Taoismen, som är skälet till stilens nuvarande namn. Varje kortform lär ut fysiska tekniker, men är framförallt inriktad på att manifestera energin i just det trigrammet (se texten om Bagua i länkar) och principer om hur det rör sig och kan användas. En del Baguastilar har lagt till så att djuret som är länkat till varje trigram är det som kortformerna fått sitt namn efter. Den första kortformen, Single palm-change (danhuanzhang), brukar tränas i flera år, då den är grunden för de andra sju. Vill man se hur skicklig en Bagua-utövare är, tittar man alltid på deras cirkelgående och deras Single palm-change; där syns direkt hur djupa kunskaper de har om Bagua. En del stilar har också linjära former vid sidan om, men det är viktigt att komma ihåg att hjärtat av Bagua som stil är cirkelgåendet och Single Palm-change, inte långa former med mycket rörelser. När utövaren börjar bli stabilt bra på träningen nämnd här ovan så introduceras sakta applikationsträning och en mängd sidoövningar som ger fyllning och djup i former och cirkelgående. Annan vanlig klassisk träning är partnerövningen som heter roushou, som är en avancerad version av Tai Chis push hands (se artikel i länkar, nedan).

Bagua är en av de mest komplexa och fascinerande kampstilar som finns. Men den har ända sedan den kom ut i ljuset på 1800-talet lärts ut som avancerad kampkonstträning som kräver lång erfarenhet av något annat först. Ett av de klassiska sätten att bygga den basen är genom qigong och Xingyi i minst tio år, då Bagua är en avancerad kampstil att utöva och träna. Om en lärare lär ut till dig utan att du har lång förhandsträning, eller utan att erbjuda sådan, så betyder det att de antingen inte kan Bagua speciellt bra, eller vill tjäna pengar på dig som elev. Dong Haichuan, som var den förste som lärde ut Bagua öppet som vi känner till, lärde bara ut till folk som redan var mästare i en annan eller i flera andra stilar. Detta under en tid i Kina då det innebar att du antagligen tränat sedan du var 6 år och tränat 4-5 timmar per dag sedan dess. Bagua var aldrig en nybörjarstil: det var kampkonster på doktorandnivå, något du fick lära dig om du redan var otroligt skicklig i en annan stil.

Tänk framförallt på att du måste ha kunskap om de inre kopplingarna som skyddar dina knän, annars kan Baguaträning ge dig knäskador som tar lång tid att läka. Att hitta skickliga lärare i de Inre Stilarna är svårt; att hitta skickliga lärare i Bagua är enormt svårt. Är du seriöst intresserad av att lära dig stilen så lägg lång tid på att hitta lärare; skickliga Bagualärare är mycket få i Väst. Texterna och länkarna här nedan bör ge dig hjälp med information som gör att du kan börja leta efter en riktigt kunnig lärare i traditionell Baguazhang.

© Daniel Skyle 2008


Länkar för vidare läsning:

http://www.levandestillhet.se/inre_stilarna

http://www.levandestillhet.se/baguazhang/bas

http://www.levandestillhet.se/taoismen_bas

http://www.levandestillhet.se/levande_stillhet_wikipedia_skador

http://www.levandestillhet.se/artiklar/bagua


http://www.maguibagua.net/

Hemsida till Andrea Falk och Ma Guis Bagua. Bra översikt och artiklar.


http://www.freewebs.com/lineofintent/

Sajten till läraren och författaren Alex Kozma, som också har skrivit flera mycket bra böcker om de Inre Stilarna i deras gamla version. Lärare i Xingyi, har tränat både Cheng Bagua och Yin Bagua för traditionsbärare i Väst, Taiwan och Kina. Lär också ut Taiji, Pentjak Silat och tibetanska kampkonster.


Video:

Bruce Frantzis, taoistisk Bagua:

http://www.youtube.com/watch?v=VQViqc29G8I

http://www.youtube.com/watch?v=D4u5zN69nBQ


Yin Fu Bagua, Gong Baotian lineage, He Jinghan. Visar här en sektion ur en av deras former istället för cirkelgåendet.

http://www.youtube.com/watch?v=eMBUpB-Mm7I&feature=related

Och här He när han lär ut en klass i ningjingr, en av många energier som används i Bagua, och samtidigt illustrerar hur de Inre Stilara manipulerar en motståndares hela kropp istället för bara en liten sektion av den.

http://www.youtube.com/hejinghan


Cheng Bagua, Gao Yishengs traditionslinje med mästaren Luo Dexiu, samt video:

http://www.yizongbagua.com/index.htm

http://www.youtube.com/watch?v=gHgbTRSLYvU


Fantastiskt bra uppvisning av Bagua Roushou, som är Baguas mer kompletta version av push hands. Här i sin slutliga och fullt rörliga version; innan dess tränar man den i stora mängder stående stilla och sedan bara med viktskifte. Detta visar avancerad Roushou:

http://www.youtube.com/watch?v=LW_1p3p3jcU


Här uppvisning av Bagua när det är medvetet gjort mer som qigong. Både Xingyi och Bagua inkluderar att man ska göra dem på flera olika sätt, däribland kunna göra samma rörelser helt och hållet som qigong för att stärka och balansera sin egen hälsa. Fokus bör aldrig bara vara på kraft eller kampkonst, och om det är så brukar det vara ett tecken på att läraren inte är fullt tränad i stilen eller har blandat ut den med någonting annat. Här Zhang Jie från Cheng Tinghua Baguazhang:

http://www.youtube.com/watch?v=eW6V1LFBuGo


Uppvisning av Bapanzhang, en stil som eventuellt kan vara en av föregångarna till Bagua i sin nuvarande form, även om man inte är säker på det.

http://v.youku.com/v_show/id_XMzc4MjE0NjA=.html

http://www.youtube.com/watch?v=zlVcFCtNKAI


Gamla clip på Morihei Ueshiba, grundaren av Aikido, där man tydligt kan se rörelser, positioner och energitekniker som är tagna från Baguazhang. Många utanför Aikido som har sett båda stilarna anser att tanken om att Ueshiba tränade Bagua i Kina är en självklarhet. Det finns mycket fakta runt det här ämnet, men det brukar i allmänhet förnekas av Aikido-utövare, då Ueshiba själv aldrig kunde säga det öppet på grund av den nationella stoltheten för japanska kampstilar i Japan.

http://www.youtube.com/watch?v=79PMWGtl0qM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YQ7LozQDAaY&feature=related


Video på Bagua som tränas på Wudangbergen ("Wu Tang"). Dong Haichuan, som förde ut Bagua i ljuset tränade troligtvis taoistisk Bagua från någon eller flera mästare.

http://www.youtube.com/watch?v=5vHQpw59CUU&feature=related


Tingjing, "listening-energy", finns även i en del andra stilar som är Yttre/Inre. De Inre Stilarna har mer systematik och precision i att bygga upp förmågan att lyssna, men du kan här se Michail Ryabko från Systema och Steve Benitez från Silat visa listening-energy på toppnivå mot kniv.

http://www.youtube.com/watch?v=tFVEnskNTRc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Sr3rYrRcNQo


Och i kategorin ovanliga vapen har Baguazhang bland annat ett avancerat vapenset med knivarna som brukar kallas deerhorn knives på engelska. De var designade för att maximera Baguas rörelsemönster och slåss mot många motståndare samtidigt. Man vet även att det fanns små versioner av dessa som användes bland intrigerna och de små korridorerna i den kejserliga Förbjudna Staden. Den storleken kallas ofta scholar´s deerhorn knives, och var avsedda att kunna gömmas i dåtidens långa ärmar.

http://www.youtube.com/watch?v=l_AA4buqWzM&feature=related


Del av mer avancerad Baguaträning är att man använder pålar som fokus för cirkelgående och applikationer, allt mer för att närma sig Baguas mål att kunna slåss effektivt mot upp till nio motståndare samtidigt. Här visar Adam Xu del av ett set för hur man applicerar olika sorters kraft samtidigt som man tränar mot pålarna. Klassiskt börjar man med en, sedan tre, och så vidare, tills alla nio står uppställda.

http://www.youtube.com/watch?v=3ReAqOl970U


Taiji- och Inre Stilarmästaren Chen Yunsan, från Taiwan, lärare till Alex Kozma. Även mästare i Xingyi, Bagua och traditionsbärare inom Kunluntraditionen av Taoismen samt inom Tibetansk Buddhism. Chen Yunsan kommer till Sverige för retreats sommaren 2010. Här nedan visar han snabb Taiji från Gammal Yangstil, samt applikationer på Brush Knee Twist Step.

http://www.youtube.com/watch?v=_HVDQxOzInw

http://www.youtube.com/watch?v=cyEqy1Bs4nE


Serge Augier visar Bagua. Serge Augier är en av de mer kända i Europa som verkligen kan använda Bagua i verkligheten som kampkonst, med både all energianvändningen och teknikerna. Han är Alex Kozmas förste lärare, och även traditionsbärare inom Ziranmen, en mycket ovanlig stil. En intervju med Serge Augier och mer info om de Inre Stilarna och Ziranmen, hittar du i Alex Kozmas senaste bok, Ziranmen. Här visar Monsieur Augier grundträning från Chengstilen av Bagua.

http://www.youtube.com/watch?v=xO-_9kbIy_g&feature=player_embedded


Här den kände Inre Stilarmästaren Su Dongchen, en av toppeleverna till Hong Yixiang från Taiwan. Hong var lärare till flera kända kampkonstnärer, inkluderat Luo Dexiu (Eric Luo), Bruce Frantzis och Robert Smith. Su är känd för sin extremt praktiska inriktning av Inre Stilar för äkta självförsvar, och har lång erfarenhet av att använda det i verkligheten. Han lär mestadels ut i Tokyo.

Översikt Inre Stilar: http://www.youtube.com/watch?v=vlkIys9GHYQ

Här Xingyis Hengquan (Crossing Fist) och hur den skiftar till kastteknik: http://www.youtube.com/watch?v=Yc1noznpO7U

Inre Stilar mot många anfallare: http://www.youtube.com/watch?v=v1sK5zBRbec


Några clip från Baguamästaren Dr. John Painter, från USA. Painter har en traditionslinje från en familj med karavanvakter i Kina, och är en av de få stilarna som inkluderar handeldvapen i sin Baguaträning. Painters material är mycket fokuserat på att Bagua ska fungera som kampkonst i verkliga livet.

Applikation av Bagua mot många motståndare: http://www.youtube.com/watch?v=5gIvq2BXzzg

Ett av de klassiska träningssätteni Bagua för att bygga upp en viss sorts energi i applikationer och träning, här visat med tallrikar. Den fulla versionen görs med kinesiska soppskålar fyllda med vatten, där man inte får spilla. Detta är mycket avancerad träning inom Bagua, och kräver lång träningstid av utövaren innan övningen går att utföra rätt. http://www.youtube.com/watch?v=8C_YjbLEbME&feature=related


Clip där flera gamla Baguamästare samlats. En del video har tyvärr dålig kvalitet, men tydliga är bland annat Li Ziming, som är den första, en av de mest kända Bagua-utövarna i Kina fram till hans död på 90-talet, elev till Liang Zhenpu och tredje generationens utövare i Bagua. Li Ziming var mycket aktiv som ordförande för Beijings Baguasamfund, och var en av de mest styrande i att rusta upp Dong Haichuans grav.

http://www.youtube.com/watch?v=7fueL5DsMMU


Extremt sällsynt video på den mycket kände Inre Stilarmästaren Wang Shujin, där Wang visar sin Bagua i några få sekunder. Wang var känd för sina enorma skicklighet i att använda Bagua i duellmatcher, och är en legend inom de Inre Stilarna under 1900-talet. Wang förekommer som en av huvudpersonerna i Robert Smiths klassiska bok Chinese Boxing Masters om hans resor och träning på Taiwan under 1960- och 70-talet. Wang är bland annat lärare till Chen Yunsans (se Tai Chi-sektionen med video).

http://www.youtube.com/watch?v=TgSPsiQhAZk&feature=related


En annan Baguamästare och legend under 1900-talet, Sha Guozheng, här visande Bagua när han är 84 år gammal.

http://www.youtube.com/watch?v=fMEPHhtj3uI


Precis som alla äkta Inre Stilar och alla äkta Yttre är den riktiga träningen mycket enkel och mycket repetitiv under lång, lång tid. Videoclipen vi lagt upp här är alla "häftiga" clip om Bagua, där man ser stilen i sin fulla version men de är ofta utförda av utövare som tränat Bagua i 20-30 år - ibland i 50 år eller mer!. Men i den här videon ser man däremot en liten glimt av träningen som ligger till rot för allting, där en vanlig Bagua-utövare i Kina tränar basträning inom Bagua runt ett träd. Det är den här sortens träning under många år som bygger upp äkta gongfu, äkta djup i träningen, vare sig det gäller äkta Taiji, Xingyi eller någon annan stil. Du kan även se mer om detta i artikeln Bagua, a Beginner´s primer to the Art of Change, under våra Publicerade Artiklar.

http://www.youtube.com/watch?v=Vwvy6WuXU4Y


Lu Zijian som visar sin Bagua. Lu är både mästare inom Taoismen, traditionsbärare inom Longmen - "Dragon Gate" - och inom Bagua. Lu visar först Bagua vid 93 års ålder, och sedan ett kort clip av en Baguaform som tillhör den Eldtradition inom Taoismen som han är tränad i. Han lever än idag, och tros vara runt 114 år gammal.

http://www.youtube.com/watch?v=Mr5vQm_i09I&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=1xivlj2V8vQ


Den klassiska BBC-serien Way of the Warrior, som i fem delar bland annat visar Hong Yixiang (Hung I Hsiang) som är en av de mer kända legenderna inom de Inre Stilarna, och som tränat många av den första generationen västerlänningar som spridde materialet till USA, bland annat Bruce Frantzis, Robert Smith och Luo Dexiu, som var en av Hongs toppelever. Du hittar de andra fyra delarna om du klickar vidare från denna. (I några delar av materialet visas hans elever med vit japansk träningspyjamas, även om de tränar Xingyi eller annat. Detta kan ha uppkommit då många av Hongs elever hade börjat med Karate i Japan och sedan hört ryktet om något mer effektivt som lärdes ut på Taiwan, och tog med sig träningsuniformen dit.)

http://www.youtube.com/watch?v=-6E1cR8toNk


Del av den klassiska träningen inom Baguazhang är att gå cirkeln och träna med överdimensionerade vapen. De Inre Stilarna som kampstilar introducerar vapen mycket sent, och de ses inte egentligen som en separat del av systemet utan bara något du håller i medan du använder samma intention, rörelsekoncept och energi som du gör utan vapen. När man väl är van vid att använda vanliga vapen börjar man använda nästan dubbelt så stora versioner av dem också. Detta sätter stor press på utövarens system i att kunna hålla ihop struktur och rörelser utan fysisk och mental spänning, och tränas också medvetet för att gå djupare i ens inre system och samtidigt bygga upp stora mängder energi som bieffekt. Liu Hongjie, läraren i en av våra traditionslinjer, hade foto på Yin Fu när han tränade med en dao, ett bredsvärd, som var nästan dubbelt så stort som han själv. I det här clipet kan du se en tunn kinesisk kvinna som gör det samma. Svärdet är inte äkta stridsstål, men tungt nog för att göra det här mycket mer imponerande än vad det ser ut vid en första anblick.

http://www.youtube.com/watch?v=oDh-gvlkR6A&feature=related


Mer Baguavapen, här en annan version av deerhorn-knives, av Tina Zhang, fru till Frank Allen som skrivit den mycket bra Baguaboken The Whirling Palms of Baguazhang, och som vi själva tränar för. Här kan du tydligt se hur deerhorn knives maximeras av Bagua´s rörelsemönster. Tina Zhang är innanför porten-elev till Liu Jingru i Beijing.

http://www.youtube.com/watch?v=vFgjE7P388g&feature=channel


Yin Fu Bagua i den gamla versionen som var mycket mjukare än flera av de senare generationerna. Här med stormästaren Huang Zhicheng, fjärde generationens Bagua-utövare från Dong Haichuan, som tyvärr gick bort i år. Stormästare Huang forskade i Bagua i trettio år, och var aktiv i att följa rötterna tillbaka från hans huvudlärare Sun Ruwen till Sun´s lärare, Gong Baotian, och bortom det till tidigare generationer. Detta är ett av de få videoclip som finns, taget från en VCD som inte längre går att få tag på.

http://www.youtube.com/watch?v=Ng1MokxQgi8


Flera clip med Inre Stilarmästaren Su Dongchen. Su är elev till Hong Yixiang (Hung I Hsiang), och är intressant på grund av sitt extrema fokus på att de Inre Stilarna ska fungera i fullt självförsvar på gatan. Få lärare idag tränar så eller kan lära ut så. Notera också skillnaden i hur det ser ut. Ju "blommigare" (vackrare, kinesiskt uttryck, "blomknytnävar och brokadben", kampkonstträning som är vacker men saknar innehåll och kraft, en ganska förolämpande fras i Kina) träning och former ser ut, desto mindre användbarhet i verkligheten brukar de ha och desto mindre chans brukar det vara att läraren faktiskt kan använda dem.

Här sekvensen av en av Baguas grundpositioner och gåendet i sig.

http://www.youtube.com/watch?v=Hxr3IKDGtVU&feature=related

Single Palm Change, danhuanzhang, med exempel på ett litet fåtal av applikationerna som finns i det.

http://www.youtube.com/watch?v=hsKnWWVHjAY&feature=related

Double Palm Change, shunhuanzhang, dito.

http://www.youtube.com/watch?v=OKGYgxaV1PE&feature=related

Och upprepning av ett clip från tidigare i texten för att visa Su när han rör sig lite mer aktivt med samma kunskaper.

http://www.youtube.com/watch?v=v1sK5zBRbec&feature=related