De 16 Neigong-principerna

De 16 Neigong-principerna är systematiserade och nedskrivna i den här versionen av den Taoistiske qigongmästaren Bruce Frantzis. Den här texten är tänkt som en mycket kort orientering över hur de fungerar och vad de är. Varje princip (se listan nedan) är ett helt och separat kunskapsområde, och inkluderar dels själva informationen i sig, men också hur man lägger in just den i olika qigongset, i meditation och i kampkonster för att kunna använda den så effektivt som möjligt.

Författaren till den här texten har inte sett någon annan i Väst som verkar ha samma översikt och djup i alla sexton som Bruce Frantzis. Det finns gott om lärare som har delar av en eller ibland delar av ända upp till ett halvdussin av de sexton, men i de fall författaren här känner till så kan de mycket sällan mer än max 20% av varje princip de känner till. Det är också mycket ovanligt att de känner till hur de olika träningsteknikerna går ihop med varandra, och hur de kan påverka varandra positivt eller negativt för den som tränar.

Vi på Levande Stillhet känner till två andra kinesiska traditioner som båda verkar ha all informationen i den här listan utom teknikerna för dissolving ("att lösa upp någonting"), som är unika för Vattentraditionen i sig. Dessa båda andra traditioner har liknande tekniker, som dock inte är lika effektiva och kompletta som dissolving-teknikerna är. Det är också viktigt att påpeka här att detta är ett objektivt påstående utifrån hur teknikerna det gäller påverkar en individ som utövar dem, inte en subjektiv, personlig åsikt.

Du kan hitta den här listan i de flesta av Bruce Frantzis böcker, men framförallt finns den fördjupad i nyutgåvan av Opening the Energy Gates of the Body av Bruce Frantzis. Efter den här listan kommer vi också att gå igenom några tips om det lättaste sättet att förstå den och träna teknikerna i den. För att illustrera det med ett exempel kommer vi även att titta på hur delar av de 16 kan läggas in i qigongsetet Dragon and Tiger, som Bruce Frantzis kommer att lära ut i Malmö våren 2008.

De 16 Neigong-principerna

 

 1. Andningstekniker, från enkla till allt mer komplexa
 2. Att flytta qi ([tchi] livsenergi) längs alla de olika uppåtgående, neråtgående och horisontella sammanlänkande flödena inuti kroppen
 3. Att sakta öppna låsningar inuti kroppen och lägga in en struktur som håller ett fritt flöde av energi öppet
 4. Dissolving, att lösa upp och släppa blockerad energi på olika nivåer
 5. Att flytta qi genom alla akupunkturmeridianerna, inklusive genom så kallade energy gates och energipunkter
 6. Att böja och öppna mjuk vävnad i kroppen både inifrån och ut och utifrån och in, både längs yin- och yangflödena av kroppen
 7. Öppna och stänga (kai/he) - att lära sig att pulsera energi
 8. Att arbeta med energierna i din wei qi, "skyddsenergi", det yttersta lagret av energi som skyddar din fysiska kropp ("aura")
 9. Att skapa cirklar och spiraler av energi inuti din kropp
 10. Att absorbera och projicera energi och flytta den vart som helst i din kropp när du vill
 11. Att väcka och kontrollera alla energierna som rör sig inuti din ryggrad och i alla delarna av den
 12. Att väcka liv i och lära dig använda dina så kallade vänstra och högra energiflöden - left and right energy channels, zoumai/youmai (kin.)
 13. Att väcka liv i och lära dig använda ditt centrala energiflöde, din zhongmai (kin.), din central channel
 14. Att bygga upp och använda energicentret som kallas din lägre dantian
 15. Att bygga upp och använda energicenterna som kallas din mellersta och övre dantian
 16. Att integrera och sammanlänka var och en av de föregående femton principerna till en enda harmonisk helhet

 

The 16 Neigong © Bruce Frantzis. Svensk översättning © Daniel Skyle 2007.